Bæredygtige tiltag

I Leca International har vi forpligtet os til at reducere vores CO2-udledning med 50% inden 2030

Leca® letklinker er primært kendt for sine funktionelle fordele med en lang historie, der går mere end 80 år tilbage. Leca® letklinker er faktisk mere moderne end nogensinde - og et meget ressourceeffektivt materiale inden for infrastruktur, byggeri og vandhåndtering.

Leca® letklinker har eksisteret siden 1938, og selvom produktet er blevet udviklet yderligere siden da, er det grundlæggende stadig det samme produkt: ekspanderet ler. Dette specielle materiale er meget velegnet til mange forskellige løsninger på grund af dets mange og unikke egenskaber. Men Leca® letklinker har også nogle meget positive og gavnlige 'bivirkninger' med hensyn til miljøspørgsmål, herunder ressourceeffektivitet og en bæredygtig langvarig levetid.

Miljømæssige og bæredygtige spørgsmål, som sandsynligvis ikke var hovedfokus for 80 år siden, er bestemt en bekymring i den moderne verden i dag.

Leca

 

Leca® letklinker har været på markedet i mere end 80 år og er faktisk mere moderne end nogensinde. Hvorfor? Fordi vores produkter bidrager positivt til levevilkår og trivsel ved at reducere den negative indvirkning fra klimaændringer samt til rengøring og filtrering af fremtidens drikkevand. Vi tager aktivt ansvar for at beskytte miljøet, producere og levere ressourceeffektive produkter med et specifikt fokus på vores bæredygtige fodaftryk. Det er vores vision. For at opnå denne standard hver dag arbejder vi for at gøre vores processer mere effektive - forbruge færre ressourcer for at garantere vores produkts kvalitet og egenskaber.

 

 

SaintGobain

 

 

Leca International er en del af Saint-Gobain-koncernen, som er forpligtet til at reducere CO2-udslippet og opnå carbon net zero - CO2-neutralitet - inden 2050. Vi baserer vores forpligtelser på dybtgående miljøanalyser i henhold til GHG-protokollen, der styrer drivhusgasemissionerne (GHG) fra drift, værdikæder og afbødende handlinger. Denne metode giver os mulighed for at analysere udledninger relateret til både direkte og indirekte emissioner fra produktion og forsyningskæder.

 

 

Ovn

 

Vores delmål er at reducere drivhusgasudledningerne med 30% i 2025 efterfulgt af 50% reduktion inden 2030 og opnå kulstofneutralitet inden 2050. Derefter vil Leca International investere i rene processer, der erstatter forbruget af fossile brændstoffer med grøn energi. Samtidig har vi til hensigt at reducere forbruget af råmaterialer i vores aktiviteter og forbedre den cirkulære økonomi hos vores kunder og partnere. For at give dig og planeten et endnu mere bæredygtigt produkt.

 

Læs brochuren om vores bæredygtige tiltag

Vi upcycler naturressourcerne

Under vores produktion giver vi mere tilbage til planeten end vi tager. Hvorfor? Fordi vi omdanner 1m3 nyudgravet ler til 5m3 letklinker. Ved at give mange funktioner - så som holdbar, robust, let, vandabsorberende og genanvendelig - i ét produkt, tilfører vi flere bæredygtige egenskaber til dit projekt, så som at være termisk isolerende, dræningseffektivt uden udvaskning af farlige stoffer. Desuden kan materialet faktisk genanvendes eller genbruges 100%, hvis der opstår forurening under installationen eller brugen.

Hvordan opnås et mere bæredygtigt produkt

Vores mission er at fokusere på tre bæredygtighedssøjler: økonomisk, social og bæredygtig, og til det er vi nødt til at tage handling på alle vores produktionssteder og med vores kunder, for sammen skaber vi en mere bæredygtig måde at arbejde og bygge på. Hver dag kan vi se, at der er bekymring inden for byggeri, formålet er at skabe bygninger, der kan vedligeholde eller forbedre livskvaliteten og lave en løsning der favner det lokale klima, tradition, kultur og miljø for at spare energi og ressourcer og genbruge materialer inden for det lokale og globale økosystem gennem hele bygningens livscyklus. Disse er bæredygtige bygninger, og vi kan være en del af det sammen.

Vi skabte vores historie for 80 år siden, i dag vil vi fortsætte med at forbedre det vi har arvet, og derfor har vi til formål at arbejde hen imod at reducere vores CO2-udledninger med 50% i 2030 med mere rene processer, forbedre den cirkulære økonomi med vores partnere og etablere en miljøvenlig måde at levere vores produkter på.

Please register your details first

Areas of interest