Jordtryk og kældervægge

Det er vigtigt at dimensionere sin konstruktion rigtigt i forhold til jordtryk og nyttelaster som f.eks. trafiklast. En vigtig betragtning ved dimensionering af kældervægge er, at jordtrykket omkring bygningen er i ligevægt. Ved niveauforskelle eller forskellig grupperet terræn, vil der være forskellig lastpåvirkning på kældervæggen, som vil bringe systemet ud af ligevægt. 

Ved at anvende Leca® letklinker, kan man i mange tilfælde optimere projektet. 
Ved at udskifte af de gængse fyldmaterialer med Leca® letklinker, aflastes kældervæggen med ca. 1200 kg/m3

 

Densitet
Densiteter i kg/m3   Leca® 10-20 Leca® 10-20 rund Leca® 4-10
Korndensitet   440 500 560
Rumdensitet, løst lejret, tør   245 265 290
Rumdensitet, tør 10 % komprimeret 270 295 320
Over GVS, 30 % porefyldt 10 % komprimeret 425 435 455
Over GVS, 45 % porefyldt 10 % komprimeret 500 505 520
Over GVS, 85 % porefyldt 10 % komprimeret 705 695 700

Denne aflastning kan ingeniøren udnytte til dimensionering af kældervægge.

Andre fordele:

- Der spares depotplads. 
- Logistisk optimering med færre biler igennem pladsen. 
- Bidrag til energirammen.
 

Please register your details first

Areas of interest