Ydeevnedeklarationer

Herunder finder du ydeevnedeklarationer for Leca Danmarks produkter. 

! Find the Declarations of Performance for our products in Deutsch and English by scrolling !

 

DK flag  Dansk  

EN 13055-1
Anvendelsesområder:
Lette tilslag til beton, mørtel og cementmørtel.
EN 13055-2
Anvendelsesområder:
Lette tilslag anvendt til bituminøse blandinger og overflade-behandling samt til ubundne og hydraulisk bundne anvendelser bortset fra beton, mørtel og cementmørtel.
EN 14063-1
Anvendelsesområder:
Termisk isolering i byggeriet - Produkter
- In situ-fremstillede ekspanderede letklinker.
EN 15732
Anvendelsesområder:
Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægs-arbejder
- Letklinkerprodukter.
Leca® 0-0,5 Leca® 0-0,5    
Leca® 0-4 (20-80-0)      
Leca® 0-4 (0-50-50)      
Leca® 0,5-2,5 Leca® 0,5-2,5    
Leca® 0,5-2,5 rund Leca® 0,5-2,5 rund    
Leca® 2-4 Leca® 2-4 Leca® 2-4  
Leca® 2-4 rund Leca® 2-4 rund    
Leca® 2-4 knækket      
Leca® 2-10 knækket      
Leca® 4-8 rund      
Leca® 4-10 Leca® 4-10 Leca® 4-10  
Leca® 4-10 rund - Medium Leca® 4-10 rund - Medium Leca® 4-10 rund - Medium  
Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large
  Leca® 10-20 coated - Coated Leca® 10-20 coated - Coated  

 

 

 

 

 

Deutsch flag  Deutsch  

EN 13055-1
Anwendungsbereiche:
Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Zementmörtel.
 
EN 13055-2
Anwendungsbereiche:
Leichte Gesteinskörnungen für bituminöse Mischungen und Oberflächen-bearbeitung sowie für ungebundene und hydraulisch gebundene Verwendung abgesehen von Beton, Mörtel und Zementmörtel.
EN 14063-1
Anwendungsbereiche:
Wärmedämmung in Bauarbeiten – Produkte – In situgefertigter expandierter Blähton.
EN 15732
Anwendungsbereiche:
Leichte Schüttung und Wärmedämmung in Bauarbeiten
- Blähtonprodukte.
Leca® 0-0,5 Leca® 0-0,5    
Leca® 0-4 (20-80-0)      
Leca® 0,5-2,5 Leca® 0,5-2,5    
Leca® 0,5-2,5 rund Leca® 0,5-2,5 rund    
Leca® 2-4 Leca® 2-4 Leca® 2-4  
Leca® 2-4 gebrochen      
Leca® 2-10 gebrochen      
Leca® 4-10 Leca® 4-10 Leca® 4-10  
Leca® 4-10 rund - Medium Leca® 4-10 rund - Medium Leca® 4-10 rund - Medium  
Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large
  Leca® 10-20 coated - Coated Leca® 10-20 coated - Coated  

 

 

 

UK flag  English  

EN 13055-1
Application areas:
Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout.
EN 13055-2
Application areas:
Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface coating and for unbound and hydraulically bound applications except concrete, mortar and grout.
EN 14063-1
Application areas:
Thermal insulation in construction - Products – In situ-made expanded lightweight aggregate.
EN 15732
Application areas:
Lightweight fill and thermal insulation for construction work – Lightweight aggregate products.
Leca® 0-0,5 Leca® 0-0,5    
Leca® 0-4 (20-80-0)      
Leca® 0,5-2,5 Leca® 0,5-2,5    
Leca® 0,5-2,5 round Leca® 0,5-2,5 round    
Leca® 2-4 Leca® 2-4 Leca® 2-4  
Leca® 2-4 cracked      
Leca® 2-10 cracked      
Leca® 4-8 round      
Leca® 4-10 Leca® 4-10 Leca® 4-10  
Leca® 4-10 round - Medium Leca® 4-10 round - Medium Leca® 4-10 round - Medium  
Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large Leca® 10-20 - Large
  Leca® 10-20 coated - Coated Leca® 10-20 coated - Coated  

 

DK flag  Specielle sorteringer

Sælges ikke i batches mindre end 500 m3 for at kunne sikre et ensartet produkt.

Deutsch flag  Sondersortierungen

Werden in Partien kleiner als 500 m3 nicht verkauft um ein gleichmäßiges Produkt zu sichern.

UK flag  Special gradings

Not sold in batches smaller than 500 m3 in order to ensure a homogeneous product.
EN-13055-1
EN 13055-2
EN 15732
EN 13055-1
EN 13055-2
EN 13055-1
EN 13055-2
EN 15732
Leca® 0-5 rund     Leca® 0-5 rund   Leca® 0-5 round    
Leca® 0-5 r-c     Leca® 0-5 r-c   Leca® 0-5 r-c    
Leca® 0-2 rund Leca® 0-2 rund   Leca® 0-2 rund Leca® 0-2 rund Leca® 0-2 round Leca® 0-2 round  
Leca® 4-10 blokfraktion eksport         Leca® 4-10 blockmix    
Leca® 4-10 rund eksport         Leca® 4-10 round blockmix    
Leca® 10-20 rund   Leca® 10-20 rund
 
    Leca® 10-20 round   Leca® 10-20 round

 

LØS

Under opbygning

BIG BAGS

Under opbygning

SÆKKE

Under opbygning
     
Leca® 0-5 rund   Leca® 0-5 rund
Leca® 0-5 r-c   Leca® 0-5 r-c
Leca® 0-2 rund   Leca® 0-2 rund
Leca® 4-10 blokfraktion eksport    
Leca® 4-10 rund eksport    
Leca® 10-20 rund    

Please register your details first

Areas of interest