Ydeevnedeklarationer

Herunder finder du ydeevnedeklarationer for Leca Danmarks produkter. 

! Find the Declarations of Performance for our products in Deutsch and English by scrolling !

 

Dansk  forklaring

EN 13055-1
Anvendelsesområder:
Lette tilslag til beton, mørtel og cementmørtel.

EN 13055-2
Anvendelsesområder:
Lette tilslag anvendt til bituminøse blandinger og overflade-behandling samt til ubundne og hydraulisk bundne anvendelser bortset fra beton, mørtel og cementmørtel.

EN 14063-1
Anvendelsesområder:
Termisk isolering i byggeriet - Produkter
- In situ-fremstillede ekspanderede letklinker.

EN 15732
Anvendelsesområder:
Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægs-arbejder
- Letklinkerprodukter.

 

English explanation

EN 13055-1
Application areas:
Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout.

EN 13055-2
Application areas:
Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface coating and for unbound and hydraulically bound applications except concrete, mortar and grout.

EN 14063-1
Application areas:
Thermal insulation in construction - Products – In situ-made expanded lightweight aggregate.

EN 15732
Application areas:
Lightweight fill and thermal insulation for construction work – Lightweight aggregate products.

 

Deutsch  Erläuterung

EN 13055-1
Anwendungsbereiche:
Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Zementmörtel.

EN 13055-2
Anwendungsbereiche:
Leichte Gesteinskörnungen für bituminöse Mischungen und Oberflächen-bearbeitung sowie für ungebundene und hydraulisch gebundene Verwendung abgesehen von Beton, Mörtel und Zementmörtel.

EN 14063-1
Anwendungsbereiche:
Wärmedämmung in Bauarbeiten – Produkte – In situgefertigter expandierter Blähton.

EN 15732
Anwendungsbereiche:
Leichte Schüttung und Wärmedämmung in Bauarbeiten
- Blähtonprodukte.

Please register your details first

Areas of interest