Vandhåndtering

Vandhåndtering, herunder håndtering af regnvand er en stigende udfordring i Danmark, hvor store mængder af nedbør har overbelastet kloaksystemerne de senere år. 

Anlægsomkostningerne til omlægning af kloaker i forbindelse med håndtering af regnvand, vil stige i takt med fremtidens voldsommere regnvejrshændelser grundet klimaændringer.

Som en konsekvens af klimaændringerne står spildevandsforsyningssektoren over for en større opgradering af regnvandsledningerne, hvis ikke regnvandet håndteres på anden vis.

Leca® letklinker kan være en del af løsningen på dette problem.

Ved at kombinere infrastruktur med vandhåndtering (blå/grøn infrastruktur), kan man anlægge projekter, der giver merværdi. Regnvandet kan håndteres ved afledning til et lag med Leca® letklinker, hvorfra vandet kan nedsive i øvrige jordlag.

Leca® letklinker er et ideelt produkt til netop blå/grønne infrastrukturprojekter, da det er et robust materiale der kan modstå et tryk på 200 kN/m2 og samtidig har en hulrumsprocent på 40% (indbygget).

Leca® letklinker er derfor et godt og sikkert valg ved befæstede områder, hvor der stilles store krav til den fysiske belastning, og hvor der samtidig er behov for håndtering af regnvand/overfladevand.  

Leca® letklinker kan bruges til både at dræne for vand og til at forsinke vandafstrømningen.

LAR

Ved lokal afledning af regnvand (LAR), kan der anvendes mange forskellige løsninger og tilgange. Ved at tænke LAR ind i anlægsprojekterne, kan løsningerne netop være med at minimere det stigende pres, der er på kloaksystemerne. Afledningen bør derfor planlægges, så regnvandet ikke skaber udfordringer på de allerede etablerede befæstede arealer. De mest almindelige tilgange i forbindelse med LAR-projekter er ofte faskiner, regnvandsbede –og bassiner.

Foruden disse løsninger, ser vi i Leca Danmark A/S, også Leca® letklinker anvendt i grønne tage, under stier og veje samt diger. Vi ser ofte, at Leca® letklinker kan give merværdi til sådanne projekter ved at tænke egenskaberne ind fra start. 

Klik på de grønne links øverst og læs mere.

 

View more

Vandhåndtering

Læs meget mere om håndtering af regnvand i vores tekniske brochure.

Find den her
Teknisk guide

Brochurer

Please register your details first

Areas of interest