Vandhåndtering

Udfordringer for det moderne samfund

Regnen falder med hyppigere frekvens og større mængder. Det eksisterende kloaknet kan mange stedet ikke følge med, og det resulterer i oversvømmelser. De store klimaforandringer, vi står overfor, øger behovet for nye løsninger. 
Samtidig bliver vi flere og flere, vi bor tættere og tættere, og vi ændrer i stigende grad de naturlige overflader som før drænede vand for at gøre plads til asfalterede veje, belægninger og bygninger. 

Et presset kloaknet

I større byer er udfordringerne ofte størst og med større følgeskader. Dette er konsekvensen af de tætte overflader, som hindrer vandet i at nedsive naturligt. En brugbar løsning til håndtering af de store mængder vand kræver derfor enten plads på overfladen og egnet jord til nedsivning, eller den skal kunne laves under overfladen som opsamling og forsinkelse. 


Opsamling af regnvand og forsinkelse er ofte den eneste mulighed for at skåne eksisterende kloaksystem i perioder med intens - eller længerevarende regn. Opsamlingen sikrer, at vandet kan tilbageholdes, indtil der er kapacitet i kloaknettet.

Leca® letklinker et produkt flere løsninger

  •      Kan bygges ind over alt
  •      Let udlægning/indbygning
  •      Høj trykstyrke
  •      Lav vægt på 245kg/m3
  •      40% dokumenteret hulrum
  •      Sikker levering med blæs eller tip
  •      Neutralt og kemisk stabilt
  •      Høj permeabilitet - Tømmetid
  •      Lang levetid på mere end 200år

Leca® letklinker er et effektivt materiale til opsamling af regnvand under jorden. Det er et materiale, der er nemt at arbejde med. Det leveres, når – og hvor der er brug for det. Materialet stiller ikke krav til forudgående arbejde eller form. 
Det kan laves som et højt -og et dybtliggende regnvandssystem. Hvis jordbundsforholdene tillader det, kan opsamlingen også fungere som nedsivning. 

Kombinationen af lang levetid, høj trykstyrke og stor hulrums-procent gør, at den kan bygges ind under faste belægninger såvel som grønne arealer. 

LAR

Ved lokal afledning af regnvand (LAR), kan der anvendes mange forskellige løsninger og tilgange. Ved at tænke LAR ind i anlægsprojekterne, kan løsningerne netop være med at minimere det stigende pres, der er på kloaksystemerne. Afledningen bør derfor planlægges, så regnvandet ikke skaber udfordringer på de allerede etablerede befæstede arealer. De mest almindelige tilgange i forbindelse med LAR-projekter er ofte faskiner, regnvandsbede –og bassiner.

Foruden disse løsninger, ser vi i Leca Danmark A/S, også Leca® letklinker anvendt i grønne tage, under stier og veje samt diger. Vi ser ofte, at Leca® letklinker kan give merværdi til sådanne projekter ved at tænke egenskaberne ind fra start. 

Klik på de grønne links øverst og læs mere.

 

View more

Vandhåndtering

Læs meget mere om håndtering af regnvand i vores tekniske brochure.

Find den her
Vandhåntering - Teknisk Guide

Brochurer

Please register your details first

Areas of interest