Miljø og kvalitet

Saint-Gobain, som Leca Danmark A/S er en del af, fremmer bæredygtigt byggeri og udvikler innovative løsninger for nye og renoverede bygninger, der er energieffektive, komfortable, sunde og æstetiske, samtidig med at de beskytter ressourcerne.

Leca letklinker laves af ren dansk ler, mens Leca blokke og elementer er tilsat sand, vand og cement. Leca letklinker indeholder ingen sundheds- eller miljøfarlige stoffer, de er modstandsdygtige over for fugt, råd og svamp, og er enkle at rive ned, separere og genbruge efter endt levetid.

Et kvalitet- og miljøcertificeret produkt

At være bæredygtig har længe været en central del af Leca Danmark A/S og Saint-Gobains strategi. Vores produktion er certificeret efter kvalitets- og miljøledelsessystemerne ISO 9001 og ISO 14001. Det betyder blandt andet, at vi gennem brugen af alternative og mere miljøvenlige råvarer og energityper, samt procesoptimering, kontinuerligt søger at forbedre vores produktion og produkter.

Leca letklinker er miljødeklarerede med en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration). En miljøvaredeklaration er et kortfattet dokument, der opsummerer miljøprofilen på en komponent, et færdigt produkt eller en tjeneste, på en standardiseret og objektiv måde.

Bæredygtig livscyklus

Leca produkter skal være miljøeffektive gennem hele deres livscyklus. Det betyder, at negative miljøpå­virkninger skal minimeres så vidt muligt, mens de positive aspekter, som blandt andet godt indeklima, skal optimeres. Leca produkter er miljøeffektive i samtlige faser i livscyklussen: 

  1. Produktion
  2. Transport
  3. Opførelse
  4. Brug
  5. Genbrug

Lang levetid

Noget af det, der bidrager til at gøre Leca til et miljøvenligt valg, er den lange levetid. Leca letklinker er et robust materiale, som ikke påvirkes af hverken fugt, råd eller svamp. Desuden kan det ikke brænde. Med godt 80 år på bagen ved vi, at vores produkter virker og holder i mange år. 

Lokal produktion - kort transportafstand

Transport af byggevarer kan være en miljøbelastende faktor. Derfor er de Leca letklinker, der sælges i Danmark, også produceret i Danmark - på Hingeværket syd for Randers. Blokke og elementer produceres ligeledes af vores kunder på fabrikker i Danmark, hvilket begrænser transportafstanden og mindsker belastningen af miljøet i form af CO2 fra køretøjerne.

 

Kvalitet-, Miljø og energi samt Sikkerhedspolitikker

Leca Danmark A/S har konkretiseret en række politikker

KVALITET

Produktion / salg:

Sætte kundens behov i centrum med henblik på at blive den foretrukne leverandør af løsninger indenfor Lecas anvendelsesområder.

Tilpasning af produktegenskaber og applikationer:

Udvikle produkter og applikationer i henhold til kunde-, myndigheds- og interessentkrav.

Fokus på adfærd:

Ansvarlighed i selskabets dispositioner.
Fokus på at opfylde krav fra interessenter samt være ajour med deres ønsker og behov.
Løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet med henblik på forbedrede præstationer indenfor vores strategiske indsatsområder.

MILJØ OG ENERGI

Produktion: 

Fokus på reduktion af de væsentligste miljøpåvirkninger fra produktion af Leca letklinker
Fokus på at beskytte miljøet og forebygge forurening.
Fokus på reduktion af energiforbrug i produktionsprocessen.
Fokus på reduktion af CO2-udledning via valg af brændsler i processen.

Tilpasning af produktegenskaber og applikationer / salg:

Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger.
Fokus på forebyggelse af miljøhændelser internt og eksternt.

Fokus på adfærd:

Ansvarlighed i selskabets dispositioner.
Registrere, risikovurdere og forebygge miljøhændelser.
Overholde lovkrav og andre bindende forpligtelser, herunder Saint-Gobains politikker, regler og retningslinjer.
Løbende forbedring af miljøledelsessystemet med henblik på forbedring af miljøpræstationen.

SIKKERHED

Arbejdsplads:

Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum.
Fokus på reduktion af væsentlige arbejdsrelaterede påvirkninger.
Fokus på reduktion af EHS-hændelser.

Nye tiltag:

Fokusere på sikkerhedsforhold i nye bygninger, processer og procedurer, produkter samt anvendelsesområder.

Fokus på adfærd

Ansvarlighed i selskabets dispositioner.
Registrere, risikovurdere og forebygge EHS-hændelser.
Overholde lovkrav og Saint-Gobains politikker, regler og forpligtelser.
Løbende forbedring af EHS-systemet med henblik på at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø.

Please register your details first

Areas of interest