Kældervægge

Kældervægge er en teknisk kompleks disciplin, med mange hensyn at tage. Kælderen, i modsætning til resten af klimaskærmen, har den udfordring, at den etableres under jorden og derfor helst ikke skal gøres om. 

Leca® blokke er fordelagtige at anvende til kældervægge, da de er relativt lette at håndtere, er ubrændbare og tåler fugt. Leca® blokke kan anvendes til kældervægge i både småhuse og boliger samt kontorer og institutioner. 

Please register your details first

Areas of interest