Interview

med bæredygtighedsspecialist Ana Raquel Fernandes - Leca International

Erfaring:

Ana Raquel er bæredygtighedsspecialist ved Leca International. Hun er 27 år gammel, har base i Portugal og en kandidatgrad i kemiteknik med speciale i miljø, proces og energi fra University of Coimbra - Portugal. Efter sin universitetsgrad tog hun en uddannelse i økonomisk og industriel ledelse.
Ana Raquel har praktisk erfaring efter i flere år at have arbejdet som laboratoriechef på Lecas produktionsanlæg i Avelar, Portugal. I denne periode har Ana Raquel fået betydelig indsigt og viden i den industrielle fremstillingsproces fra start til slut.

 

Spørgsmål til Ana Raquel:

 

1. Hvad betyder bæredygtighed for dig?

For mig er bæredygtighed mere end et koncept eller en ny markedsdriver. I mange år har jeg været bevidst om at leve mit personlige liv for en bedre fremtid uden at gå på kompromis med de ressourcer, jeg bruger. Da jeg søgte efter mit første job, søgte jeg efter en organisation, der afspejlede min tankegang; skabe ressourceeffektivitet og konstant forsøge at forbedre deres bæredygtighedsmål hver dag - det var grundene til, at jeg startede min professionelle rejse med Leca Portugal.

Alle aktiviteter, vi udfører i løbet af dagen, er endelige processer. Hvis disse processer er optimeret effektivt, bruger vi færre ressourcer - bruger mindre energi til at producere det samme mål uden at gå på kompromis med miljøet eller vores sociale samfund - for mig er dette bæredygtighed.
Jeg tror, at bæredygtighed er en måde at leve på - en måde at vokse på.
 

2. Hvorfor besluttede du at gå ind i bæredygtighed? Hvad gør det interessant for dig?

Mit første job hos Leca Portugal var som laboratoriechef, hvor jeg først stødte på bæredygtighed inden for Leca, dog i lille skala. Ansvaret var blandt andet analyse af råmaterialer og brændbare stoffer for at optimere produktionen. Vores mål var at forbedre ovnprocessens effektivitet gennem analyse af de økonomiske og miljømæssige søjler for bæredygtighed.

På college havde jeg fokus på bæredygtighed og tog en kandidatgrad i kemiteknik med en specialisering i miljø, proces og energi fra University of Coimbra - Portugal. Så du kan sige, at jeg har arbejdet med bæredygtighed lige siden.

Men hvorfor fanger bæredygtighed min interesse? Tjaa, i dag har størstedelen af befolkningen i den vestlige verden adgang til uddannelse og information; til sundhedspleje, forbedrede leve- og arbejdsvilkår. For eksempel kan du rejse fra Lissabon til Paris på to timer, mens den samme tur ville tage flere dage for nogle generationer siden. Så hjulet var allerede i bevægelse for længe siden og nu skal vi forbedre og optimere “hjulet”. Naturligvis skaber den tilgængelighed og komfort, vi har i dag - som at rejse fra Lissabon til Paris på to timer, sine egne problemer, som vi er vidne til i dag; forurening, CO2-emissioner, mere trafik, øget industri og desværre mere ulighed. Dette er den interessante del af bæredygtighedsspørgsmålet, og det er det, der gør mig glad i mit arbejde - at være en del af optimeringsprocesserne og skabe bæredygtighed. Bæredygtighed er en tankegang, der giver mening i alle processer.
 

3. Hvad er du mest glad for i din nye rolle som bæredygtighedsspecialist for Leca International?

At jeg bliver en del af det nye indledende kapitel for bæredygtighed for virksomheden ved at tage en integreret del af nye måder at optimere ressourcer til at skabe effektive processer og demonstrere dette over for vores samfund og kunder.
 

4. Er du bekendt med virksomhedens strategi for bæredygtighed, og føler du, at den er i tråd med virksomhedens vision?

Virksomhedens strategi og vision skal tilpasses for at nå det grundlæggende mål for at forbedre virksomhedens bæredygtighedsmål. Vores vision er at forbedre levevilkårene og beskytte miljøet, dette er en klar erklæring om bæredygtighed. Bæredygtighed skal være hjertet i virksomheden, støttet fuldt ud af topledelsen, hvilket er tilfældet for både Leca og moderselskabet Saint Gobain.
 

5. Kan du nævne nogen bæredygtighedsprojekter, som Leca allerede arbejder på?

Ja, Leca har allerede arbejdet med bæredygtighed i en årrække. For eksempel udviklede man på vores fabrik i Kuusankoski, Finland, i 2004 et varmegenvindingsanlæg, der gør det muligt at bruge restvarmen fra ovnene i fjernvarmenettet i regionen (ikke i drift i dag). I Hinge, Danmark, har vi SPIR-projektet (Sustainable Production & Innovative Recycling), der vil reducere brugen af fossile brændsler i vores fremstillingsproces ved hjælp af biomasse. I Avelar, Portugal, starter vi installationen af et solcelleanlæg til produktion af elektricitet. Det forventes at være i drift i august 2021.
 

6. Hvad ser du som de største udfordringer inden for bæredygtighed for byggeriet og for virksomheden?

For det første er vi nødt til at forstå markedskravene, der viser forskellige behov og krav, helt ned på landespecifikke niveauer. Et eksempel på dette er Norden, hvor det allerede i dag er nødvendigt at have materialer med et lavere CO2-aftryk og / eller en høj andel af genbrugsmateriale. Så den største udfordring er at nå disse produktstandarder nu og fortsætte med at arbejde på nye innovative investeringer og give kontinuerlige og nødvendige ændringer i produktionen. Den største udfordring vil være tidsrammerne for kravene.
 

7. Har du allerede defineret aktiviteterne til, hvordan man mindsker virksomhedens miljømæssige aftryk?

Vi er allerede opmærksomme på miljøpåvirkningerne af vores produkter; den høje energi til at omdanne 1 m3 ler til 5 m3 letklinker. Lige nu er vores fokus at etablere køreplaner for alle produktionsanlæg for at mindske overskydende emissioner inden for det anvendelsesområde, der er fastsat af Saint Gobain.
 

8. Hvad vil være dine hovedopgaver / fokus i den nærmeste fremtid?

Hovedfokus er at evaluere alle vores produktionsfaciliteter og etablere køreplaner for at definere, hvordan vi kan mindske vores miljømæssige fodaftryk. Samtidig arbejder jeg på inputdataene til Saint Gobain - definerer og mindsker vores direkte og indirekte emissioner samt de emissioner, der frigives i forsyningskæden. Dette er et kæmpe arbejde - men det er vigtigt at evaluere alle aspekter af vores bæredygtige indvirkning på den fulde værdikæde - vi bruger GHG-protokolmetoden ligesom alle andre virksomheder i Saint Gobain.

Derudover vil mine opgaver være at udvikle og vedligeholde vores afsnit om bæredygtighed på vores nye hjemmeside, som jeg opfordrer alle til at få adgang til, for at følge med i det arbejde, vi laver for at nå vores mission og vision om bæredygtighed.
 

9. Saint Gobain har sat deres bæredygtighedsmål som Net Zero Carbon inden 2050 - Har Leca International de samme mål, og hvordan kan man nå dem?

Saint Gobains mål gælder alle virksomhederne, så de globale mål for Leca International er de samme. I øjeblikket er vi nødt til at oversætte det til mål pr. land og pr. fabrik og se, hvordan de kan anvendes og tilpasses os, fordi vi har brug for at tilpasse dem til vores daglige virkelighed. Midtvejsmålene for Saint Gobain reducerer CO2-udledningen med 33% inden 2030 - Vores mål er at gå ud over disse mål og præsentere endnu mere aggressive mål.

Vores strategi er at evaluere fortiden angående råvarer, genbrugsmaterialer i processen, energier og brændsel for at se, hvad vi har brug for at ændre, og hvordan vi gør det. Disse ændringer vil ske trin for trin og tilpasse sig behovene fra vores markeder. Og vi må ikke glemme, at denne type ændringer vil kræve investeringer og ændringer.
 

Please register your details first

Areas of interest