Produktion

Leca® letklinker produceres på Hingeværket syd for Randers, hvor der findes lerforekomster, som er optimale for produktet.

Produktionsprocessen

Leca® letklinker fremstilles af fed plastisk dansk ler. Produktionen er placeret ved råmaterialet i Hinge nær Randers, så transport undgås. Fra leret graves op i lergraven, til det færdige produkt ligger i poserne eller på lastbilen, gennemløber letklinkerne følgende steps: 

  1. Lerudvinding: Leret hentes i lergraven og transporteres til lerladen.
  2. Erstatningsprodukter: Leret blandes med erstatningsprodukter for at bevare det naturlige råmateriale. Erstatningsprodukterne består af genindvundne spildprodukter fra andre industrier.
  3. Knusning: Stenene knuses og leret presses gennem små huller.
  4. Æltning: Leret æltes med lidt vand for at lette forarbejdningen.
  5. Tørring: Leret passerer gennem den første sektion af ovnen, tørreovnen, hvor vandet fordamper, og leret opvarmes til 400 °C. Der er her Leca® kuglerne får deres størrelse, idet leret knækker i mindre korn.
  6. Brænding: I det næste afsnit af ovnen, afbrændingsovnen, opvarmes leret til 1150 °C. Dermed går ekspansionsprocessen i gang, og de lette, runde tilslag dannes. Som brændstof bruges en kombination af kul og affaldsbrændsel fra andre industrier.
  7. Sigtning: Når letklinkerne tages ud af ovnen, placeres de i et sigtesystem, som inddeler dem i ni forskellige fraktioner på baggrund af deres kornstørrelse.
  8. Pakning: Til sidst pakkes letklinkerne i sække eller fyldes på lastbiler direkte fra siloerne, og leveres til kunden.
Dozer
Lerlade
Ovn
Produktion

Please register your details first

Areas of interest