Dræn

Dræning er den planlagte bortledning af vand eller luft. Inden for byggeri etableres der dræn for at lede vand væk fra bygninger, så der ikke kommer fugt ind i bygningerne.
Dræn til bortledning af luft etableres for at fjerne forurenet luft og radon, så det ikke trænger ind i bygningen og giver dårligt indeklima.

Leca® letklinker kan anvendes til følgende drænløsninger:

  • Leca® vægdræn
  • Leca® omfangsdræn
  • Leca® indskudsdræn
  • Leca® ventilationsdræn
     

Leca® produkter

Den vigtigste egenskab for et drænmateriale er permeabiliteten.
Et materiales permeabilitet beskriver hvor let vand eller luft kan flyde gennem materialet. Jo større permeabilitet jo hurtigere flyder vandet eller luften gennem materialet. Et groft, enskornet materiale som Leca® 10–20 har stor permeabilitet, så det dræner godt.

Leca® 10-20 er et oplagt valg til løsningerne omfangsdræn og indskudsdræn, men kan også anvendes til vægdræn som kombineret dræn og varmeisolering. 

Leca® 10-20 coated anvendes i ventilationsdræn, der oftest indbygges i terrændækket, hvor de kapillarbrydende egenskaber er afgørende for valg af produkt.

Leca® drænplader er oplagte til vægdræn når man ønsker en formstabil løsning fx uden på isoleringsplader.

Dræn
 

Leca® vægdræn

Et vægdræn ligger udvendigt på kældervægge eller vægge mod jord og leder vandet væk fra væggen.

Leca® 10-20 kan anvendes som en kombineret drænende og varmeisolerende løsning ved både nybyggeri og renovering. Læs mere om princippet under ”Udvendig efterisolering af kældervægge”

Leca® drænplader er en formstabil løsning, der kan bruges uden på isoleringsplader, hvor de leder vandet væk fra isoleringen. 
 

Leca® omfangsdræn

Leca® omfangsdræn anvendes langs fundamenter til at bortlede vand, så soklen ikke står i vand og suger fugt.

Ud over de gode drænende egenskaber gør Leca® 10-20’s lave vægt det nemt at håndtere og indbygge produktet. 
 

Indskudsdræn

Leca® indskudsdræn

Indskudsdræn er et dræn i en dobbeltkonstruktion, hvor det vand, der trænger gennem den yderste skal, ledes bort inden det når den inderste skal. Løsningen anvendes ofte i forbindelse med byggeri i nærheden af vand eller når der bygges under grundvandsspejlet.

Leca® 10-20 mm er et effektivt drænmateriale, der tåler belastningen fra både bygninger og jordtryk, og det er også et varmeisoleringsmateriale. Leveringen med blæs gør løsningen særlig attraktiv, da man ikke behøver meget plads for at kunne indbygge den.

Dobbelte betongulve og vægge med Leca® 10-20 som mellemliggende dræn vil sammen med et effektivt bortledningselement i bunden bevirke, at der ikke kommer vand ind i bygningen.
 

Leca® ventilationsdræn

Ventilationsdræn anvendes til at bortlede skadelige dampe fra byggeri på forurenede grunde og indbygges oftest i terrændækket, da denne konstruktion har kontakt med jorden.

Den store luftpermeabilitet i Leca® 10 – 20 coated betyder, at man helt enkelt kan bortventilere store mængder luft med enten passivt eller aktivt sug.

Ud over de drænende egenskaber bidrager Leca® 10-20 coatede også til byggeriet ved at være et varmeisolerende materiale, et kapillarbrydende lag og så opfylder de kravene i DS 430 til sidestøtte/omkringfyldning af kloak- og drænrør i plast.
 

Vandgennemstrømning i Leca® produkter

Luftpermeabilitet for forskellige Leca® sorteringer er blevet målt på Teknologisk Institut og ud fra disse målinger kan vandgennemstrømningen beregnes:

  Vandgennemstrømning m3/min
Leca® 10-20 17,5
Leca® Beton 1:8 3,9
Leca® Blokke 1,3

 

Vandgennemstrømningen er beregnet hvor permeabilitet og strømningshastighed passer sammen og lagtykkelsen af Leca® laget er derfor uden betydning for drænvirkningen da større tykkelse automatisk giver større trykforskel.

 

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest