Taghaver og Landskabsarkitektur

Hvad enten der skal laves grønt tag på toppen af en p-kælder eller et hus, så kan Leca® letklinker bruges som et let og drænende underlag.

Kraftige regnskyl, der giver oversvømmelse og bekostelige skader i byerne, er blevet et almindeligt syn de seneste år. Grønne tage med Leca® letklinker kan afhjælpe problemet ved at tilbageholde og sågar rense vandet.

Taghaver er blevet populære i årenes løb. Dette skyldes hovedsageligt deres alsidige anvendelsesmuligheder i byudvikling, planlægning af åbne områder, økologi og økonomi/beskyttelse.

Leca® produkt

Hvorfor taghave/grønt tag?

Brugen af hustage som haver betyder, at vi kan skabe flere grønne områder gennem ejendomsudvikling, så områder, der ikke tidligere har været benyttet, kan få nye anvendelsesmuligheder. Resultatet er en direkte forbedring af de steder, hvor vi bor og arbejder, og dermed en forbedring af vores trivsel.

Habitat og biodiversitet: Den miljømæssige fordel ved et grønt tag er bl.a. opbevaring og tilbageførsel af regnvand til den naturlige vandcyklus, højere luftfugtighed, støvkontrol, forbedring af mikroklimaet samt dannelsen af et levested for planter og dyr.

Bygningsfysik: Beskyttelse af konstruktionen, der ligger under taget, er et vigtigt aspekt for arkitekten eller ejeren af bygningen. Endnu en fordel ved et grønt tag er, at bevoksningen giver både lyd- og varmeisolering - mod sommervarme såvel som vinterkulde - og reducerer tagkonstruktionens fysiske og mekaniske belastning, fordi temperatursvingninger og ældning af tagets grundstruktur nedsættes.

Håndtering af vand: Et godt designet grønt tag vil i høj grad bidrage til at begrænse belastningen af afløbssystemerne ved skybrud, og nedsætter derved risikoen for lokal oversvømmelse. Grønne tage opbevarer regnvand i planter og vækstmedier og afgiver det igen til atmosfæren, når vandet fordamper. Vandmængden, der
opbevares på et grønt tag og fordamper ud i atmosfæren, afhænger af vækstmediet, dets dybde og typen af planter. Om sommeren kan grønne tage tilbageholde 70-80 % af regnmængden, om vinteren op til 25 %. Tilbageholdelsen af vandet kan gøre en enorm forskel for byernes afledningssystemer.

Grønne tage nedkøler omgivelserne: ”At plante træer og anlægge grønne områder vil - ud over at skabe et smukt boligmiljø - nedkøle omgivelserne. Projekter har vist, at man ved at anlægge grønne tage, grønne områder og benytte de rigtige vandelementer i London, har fået temperaturen til at falde med 8 °C. Desuden vil temperaturpåvirkningen være endnu større, hvis man tager virkningen fra eliminering af mørke bygningsflader med i betragtningen.”
Kilder: Bjørn Lomborgs bog ”Cool it” og reference fra myndighederne i Storlondon, 2006.

Grønne tage som arkitekturPrincip Opbygning af skråning på grønt tag

Når grønne tage bruges som rekreative og mere fleksible områder, vil der ofte være behov for at bygge skråninger og variationer i terrænet. Her er løsninger med lav vægt at foretrække for at reducere den ekstra belastning, og sætte begrænsninger for den underliggende konstruktion. En velafprøvet, effektiv løsning er at bruge Leca® 10-20 mm. Inden Leca® materialerne udlægges, fastlægges det endelige overfladeniveau ved hjælp af nivellering. Materialerne kan indbygges med blæseudstyr og derefter dækkes med geotekstil og armeringsnet for at stabilisere hele konstruktionen. De resterende lag kan udformes som ved normale ekstensive eller intensive grønne tage.

Under gangstier og andre områder med trafik kan det være nødvendigt at vibrere let med en lille pladevibrator. Gangstiens endelige belægning kan fx være belægningssten eller
grus.

Ventilationsskakte og andre tekniske installationer på taget kan dækkes med et lag af Leca® letklinker, hvilket vil omdanne tagområdet til et dejligt, grønt offentligt område eller
en privat have.

Ekstensive grønne tagePrincip for ekstensivt tag

Ekstensive grønne tage er kendetegnet ved deres lave vægt på grund af en begrænset tykkelse (typisk 5-15 cm for vækstmediet) og meget specielle planter, som skal være lave og hårdføre, oftest alpine, tørjords- eller saftfulde planter. Sedum-planter bruges ofte. Vækstmediet, der typisk er sammensat af en mineralsk blanding af sand, Leca® letklinker og spagnum, er udformet til de valgte planter.

Sædvanligvis vandes og gødes planterne kun indtil de er etableret. Efter det første år består vedligeholdelsen af to besøg om året til lugning af invasive arter og sikkerheds- og membraninspektioner.

Intensive grønne tagePrincip skitse for intensivt grønt tag

Intensive grønne tage er kendetegnet ved deres brug som ’have’ på næsten samme måde, som folk bruger en have på jordoverfladen. Den forøgede jorddybde (20-200 cm) giver mulighed for mere forskelligartede planter, brugen af træer, buske og andre landskabsarkitektoniske aspekter og dermed udviklingen af et mere komplekst økosystem.

Kravene til vedligeholdelse - især vanding - er større, og vandingssystemer er som regel foreskrevet. Vi anbefaler bygge- og havesagkyndig rådgivning og en erfaren entreprenør.

Leca® letklinker kan bruges i blandingen til vækstmediet og som et effektivt drænlag. Dræning eller tilbageholdelse af regnvand kan optimeres ved brug af forskellige typer Leca® letklinker.

 

View more

Læs mere i brochuren

Kan vi hjælpe dig?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest