Stabilitet - Principløsning

Tillægsspændinger i jorden aftager med dybden som vist i figur 1. Figuren viser, at brugen af Leca® letklinker reducerer den ekstra spænding. Dette øger til gengæld stabiliteten af konstruktionen. 

Stabilitet_Fig1ALast med traditionelt fyldmateriale
Last med Leca® letklinker
Sætning med traditionelt fyldmateriale
Sætning med Leca® letklinker

 

Stabilitet_Fig1
Figur 1: Spændingsfordeling i dybden

 

Stabilitet_Fig2
Figur 2: Forskydningsspændingerne langs brudfladen


Figur 2 viser fyldning med og uden Leca® letklinker. Kurven viser forskydningsspændingerne langs brudfladen. Det fremgår tydeligt, at lastreduktion resulterer i et fald af forskydningsspændingerne.


Sikkerhedsfaktoren mod brud er defineret som maksimal forskydningsstyrke divideret med de faktiske forskydningsspændinger.

Stabilitet_Formel

Dette viser, at en reduktion i de faktiske forskydnings spændinger resultater i højere sikkerhedsfaktor og højere stabilitet.

 

Vejdæmning på svag undergrund 
Figur 3 viser en vejdæmning på svag undergrund. Da denne vejdæmning er bygget med Leca® letklinker, reduceres de ekstra spændinger (lodrette, vandrette spændinger og forskydningsspændinger), som igen giver bedre stabilitet. En tilstrækkelig reduktion af den ekstra spænding kan gøre en modfyldning overflødig.
 

Stabilitet_Fig3
Figur 3: Vejdæmning på svag undergrund

 

Udskiftning af eksisterende materiale for at øge skråningens stabilitet 

Det er muligt at forbedre stabiliteten af en eksisterende skråning ved at flytte ud tungere belastninger mod Leca® keramiske fliser som vist i figur 4.

Stabilitet_Fig4
Figur 4: Udskiftning af fyldmateriale i skråningen

 

Lastkompensation på skråning 
Figur 5 viser en bygning på skrånende terræn. En mulig løsning for at bevare stabiliteten på en skråning er at kompensere for merbelastningen med letfyld. Med denne løsning kan en modfyldning være overflødig.

Stabilitet_Fig5

 

Please register your details first

Areas of interest