Isolering af kældergulv

Isolering af kældergulv i ældre boliger

Mange, lidt ældre huse, er opført med kælder, som kun anvendes til depot, værksted eller opbevaringsrum. Denne anvendelse skyldes ofte, at der er tale om kolde og fugtige rum, som kun i meget ringe grad har set isolering før.  

Ønsker man at renovere en kælder, er det derfor en god ide at få efterisoleret kældergulvet. En stor opgave, som desværre er nødvendig, hvis man ønsker at højne brugsværdien af sin kælder. Frihøjden i disse kældre er ofte lav, og det betyder, i mange tilfælde, at det eksisterende kældergulv skal graves ud for at give mere frihøjde og plads til et nyt isoleret gulv. Terrændæk

Et meget effektivt kældergulv (terrændæk), kan her opbygges af et isolerende og kapillarbrydende lag af Leca® 10-20 Coated, som udlægges direkte på de bærende jordlag uden brug af afretningssand. Herover udlægges et eller to lag isoleringsplader, hvorpå der støbes et armeret betonlag - med eller uden gulvvarme. 

Denne løsning kan med fordel udføres sammen med ”Kældervægs-isolering og omfangsdræn”, ”Sokkel-isolering og omfangsdræn” og ”Radon-renovering”.

Vigtig! 
Ved udgravning til mere frihøjde og ny kældergulvkonstruktion i eksisterende kælder bør det sikres, at husets fundament, stabilitet samt jordbunds- og grundvandsforhold er egnet. Det anbefales her at søge byggerådgivning. 

Fordele ved Leca® 10-20 Coated til kældergulvsisolering

Med Leca® 10-20 Coated, anvendt i kældergulve, løses flere byggetekniske funktioner…
- det er formbart og uden samlinger og skal ikke tilskæres af håndværkere   
- det er trykfast overfor vedvarende belastninger (10% komprimeret)
- det er erfaringsmæssigt et materiale som rotter og mus helst undgår 
- det er isolerende   
- det kan erstatte brugen af afretningssand 
- det er kapillarbrydende 
- det kan anvendes som radonsug-lag 
- det er et effektivt drænmateriale 
- det kan anvendes som rørføringslag 
- det indeholder ikke bindemiddel som afgasser til boligen 
- det kan yde sidestøtte på rør efter DS 430

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest