Lugtrensning

For høj lugtemission er et problem, som kan få alvorlige konsekvenser for en virksomheds drift. Problemet bunder i en kombination af for stor udledning af lugtstoffer og manglende rensningsforanstaltning. Ved brug af Filtralite® Air som fyldningsmateriale i et biofilter er det muligt at rense en stor del af procesluften for lugtstoffer. 

Lugtrensning

For høj lugtemission kan få alvorlige konsekvenser for en virksomheds drift. Problemet bunder i en kombination af for stor udledning af lugtstoffer og manglende rensningsforanstaltning. Biologiske lugtrensningsanlæg baseret på Filtralite® Air som fyldningsmateriale kan afhjælpe dette problem. For opnåelse af bedst mulig rensningsgrad er det nemlig nødvendigt med et porøst filtermateriale, hvorigennem procesluften har mulighed for homogen passage. Derudover er det nødvendigt med et relativt stort overfladeareal for at have tilstrækkeligt med opvækst- og fasthæftningssteder for de essentielle mikroorganismer. Filtralite® Air opfylder disse krav og har derudover de væsentlige fordele, at vedligeholdelsen er minimal og håndterbarheden er let.

Mere om Filtralite® Air på Filtralite.com.

Please register your details first

Areas of interest