Jordtryk - Principløsning

Leca® letklinker er perfekt egnet til løsning af problemer med jordtryk. Den lave vægt kan mindske jordtryk med op til 80 % sammenlignet med konventionelle fyldmaterialer. 

Dette kan reducere tværsnittet af de bærende konstruktioner og medføre betydelige omkostningsbesparelser.

Nedenstående figurer viser principløsninger, hvor Leca® letklinker anvendes til at reducere horisontale jordtryk på konstruktioner.
 

Udgravning og hældningsstabilitet

Det er vigtigt at understrege, at løsningerne kræver, at den eksisterende skråning bag konstruktionen er stabil. Hvis den eksisterende skråning ikke er stabil, eller hvis nødvendig udgravning resulterer i en ustabil skråning, er det muligt at opnå stabilitet ved hjælp af traditionelle fyldmaterialer (grus/knust) i den nederste del af tilfyldningen (se fig. 25).
 

Fjeld og spuns

Sommetider består den bageste del af byggegruben ikke af en skråning, men en fjeldside eller en spunsvæg. I tilfældet fjeldside kan jordtrykket beregnes ved hjælp af Leca® letklinkernes densitet og jordtrykskoefficient.
For fyldninger, der er foretaget mellem spuns og en anden konstruktion, kan det være vanskeligere at vurdere de vandrette belastninger. Hvis spunsen skal trækkes op på et senere tidspunkt, bør den fremtidige byggegrubes stabilitet tages i betragtning. Bemærk, at det samme er tilfældet, hvis trækstænger eller anden afstivning af spunsen ændres.
 

Jordtryk mod kældervæg

Figur 24 viser jordtrykket mod en kældervæg med og uden Leca ® letklinker som fyldmateriale. Figuren indikerer en betydelig reduktion af jordtrykket på væggen. Denne reduktion mindsker risikoen for revner og andre skader i konstruktionen.

Figur24AJordtryk med traditionelt fyldmateriale
Jordtryk med Leca® letklinker

Figur24

Figur 24: Jordtryk mod kældervæg

Jordtryk mod støttemur

Figur 25 viser jordtrykket på en støttemur med og uden Leca ® letklinker som fyldmateriale. Figuren angiver, at reduktionen af jordtrykket med Leca® letklinker er væsentlig i forhold til traditionelt fyldmateriale. Dette giver mulighed for at lave slankere konstruktioner og gøre det omkostningseffektivt.

Hvis tilfyldningen bag en støttemur er opdelt, vil støttemuren reagere forskelligt på de tilførte belastninger. Kombinationen af Leca® letklinker med jordforstærkning øverst og tung tilfyldning i bunden som sikring mod tipning af muren er en god løsning med let tilfyldning. Det giver mulighed for højere konstruktioner uden at give afkald på den nødvendige sikkerhed.

Figur25

Figur 25: Jordtryk mod støttemur

Figur26

Figur 26 viser jordtrykket mod en pælefunderet brokonstruktion, med tilfyldning af Leca® letklinker og uden. Kurverne indikerer, at faldet i jordtrykket reducerer påvirkningen af pælene

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest