Indbygning i vand

Leca® letklinkers densitet er ved indbygning mindre end vands, og de vil derfor flyde ovenpå. Ved indbygning skal opdriften på Leca® letklinker derfor tages i betragtning.

Når Leca® letfyld indbygges i vand, vil det eksterne porevolumen vandfyldes næsten øjeblikkelig. Inden for de første 5 minutter vil de interne porer opnå et vandindhold på ca. 20 %. Herefter vil de interne, åbne porer langsomt blive vandfyldte. Inden for det første døgn vil vandindholdet stige til ca. 30 %.
De interne, åbne porer vil i løbet af 5-10 år blive vandfyldte, mens de interne lukkede porer ikke vil optage vand. Dette svarer til 85 % porefyldning af de interne porer.

Indbygning i vand

Indbygning

Inden Leca® letfyld indbygges, fores byggegruben med geotekstil. 

Letfyld læsses direkte i vandet, og vægten af de overliggende Leca® letklinker vil efterhånden trykke det nederste letfyld til bunds, indtil hele gruben er fyldt. Komprimering udføres, når Leca® letfyld ikke længere flyder. Herefter lægges igen geotekstil inden den videre opbygning.

Det er vigtigt at afslutte med en tilstrækkelig stor overfladebelastning, der kan modvirke opdriften på Leca® letklinker, også når arbejdet forlades midlertidigt, fx ved fyraften eller op til weekenden.
Eventuelt højvande skal tages i betragtning.

Opdrift

Når Leca® letklinker indbygges under vand, anbefales det at anvende rumvægten 85 % porefyldt som dimensionerende rumvægt. Den effektive rumvægt beregnes ud fra materialeparametrene for Leca® letklinker - se Materialeegenskaber. Ved anvendelse af Leca® letfyld beregnes rumvægten ved at gange densiteten med tyngdeaccelerationen 9,81 m/s² og dividere med 1000 for at omsætte fra Newton til kiloNewton.

Eksempel:
Leca® 10-20, 10 % komprimeret og 85 % vandfyldt, har en densitet på 705 kg/m³. Rumvægten kan herefter beregnes til 6,9 kN/m³.

Hulrumsprocenten for Leca® 10-20, 10 % komprimeret, er beregnet til 39 % - se Materialeegenskaber. Der er altså 61 % Leca® korn, svarende til 0,61 m³ pr. m³ løs Leca®.

Rumvægten (opdriften) af de 0,61 m³ fortrængt vand beregnes til 6,0 kN/m³.

Den effektive rumvægt er rumvægten af den valgte Leca® sortering fratrukket opdriften på samme Leca® sortering. Effektiv rumvægt: 6,9-6,0 = 0,9 kN/m³.

Rumvægt
  Leca® 10-20 Leca® 4-10
Densitet, 85 % porefyldt kg/m³ 705 Vvv
Rumvægt, 85 % porefyldt kN/m³ 6,9 Vvv
Rumvægt, fortrængt vandmængde kN/m³ 6,0 Vvv
Effektiv rumvægt under GVS, 85 % porefyldt kN/m³ 0,9 Vvv

Sikkerhed

Leca® letklinker, der flyder på vand, ser stabilt ud, men personer eller maskiner, der prøver at bevæge sig ind på det, vil synke igennem og ned i vandet.

Flydende Leca® lag må derfor aldrig efterlades uden opsyn eller afspærring!

Please register your details first

Areas of interest