Fundamenter - Linjetab

Et "linjetab for fundamenter" er et udtryk for det varmetab, der sker gennem fundamentet på en bygning.

Her kan du se eksempler på linjetab for forskellige typer fundamenter.
Da Leca Danmark ikke selv producerer blokke, og der findes mange forskellige blokke på markedet, er tabellerne ikke udtømmende.

Forudsætninger - linjetab for ydervægsfundamenter

 • Linjetab er beregnet i henhold til DS 418.
 • Af hensyn til interpolation er linjetabsværdier angivet med 3 decimaler.
 • Der kan interpoleres lineært over terrændækkets U-værdi og logaritmisk over bagmurens lambda værdi.
 • I fundamenter med letklinkerblokke er linjetabsværdier gyldige for Leca® blokke 600 med middeldensitet 600 kg/m3 eller Leca® blokke 800 med middeldensitet 800 kg/m3.
 • Blokmurværk er regnet med 10 mm fyldte fuger med normal mørtel og linjetabsværdier kan på den sikre side anvendes for limstudsfuger.
 • Specifikke forudsætninger er angiver under de enkelte tabeller. 

Linjetab

Tabellerne

Der kan anvendes to indgangsvinkler til tabellerne:

 1. Finde et linjetab for en kendt fundamentskonstruktion
 2. Finde en konstruktion, der opfylder et bestemt linjetab

Ad 1) Finde et linjetab for en kendt fundamentskonstruktion

Vælg den fundamentskonstruktion, der ønskes et linjetab for. I tabellen der kommer frem skal følgende parametre bruges til at bestemme linjetabet:  

 • Isolering over betonpladen (Ingen / 75 mm isolering)
 • Gulvbetonens placering i forhold til fundamentet (med/uden kantisolering eller støbt ind over fundamentet)
 • Terrrændækekts U-værdi
 • Bagmurens λ-værdi.  

Med disse parametre kan linjetabet bestemmes.  

Ad 2) Finde en konstruktion, der opfylder et bestemt linjetab

Linjetabene (Ψf-værdierne) i tabellerne har en farvekode afhængigt af deres værdi.

Linjetab

Farverne gælder for værdierne, når de er afrundet til to decimaler.

Ved at se på farvekoderne er det muligt hurtigt at finde en fundamentskonstruktion, der opfylder ens ønsker til linjetab.

Principløsninger for betonpladens placering

Linjetab

A: Gulvbetonen støder ind til fundamentet uden kantisolering

B: Gulvbetonen støder ind til fundamentet med kantisolering

C: Gulvbetonen støbt ind over fundamentet. Samme isolering foran gulvbetonen som i den ovenstående hulmur

 

Se linjetab for forskellige vægtyper i de grønne links over overskriften.

 

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest