Indbygning - Komprimering

Generelt set gælder det, at hvis der anvendes Leca® letfyld, så udgør undergrunden oftest et dårligt underlag for komprimering. 

En stor komprimeringsenergi, der er rettet mod en undergrund med dårlig bæreevne, risikerer at deformere og bearbejde undergrunden eller letklinkerne, så det resulterer i en væsentlig lavere bæreevne end ved korrekt udførelse. 

Vores erfaring viser os, at valg af udstyr og metoder er afgørende for at opnå en optimal pakning af de ubundne lag oven på letklinkerne.

Kontakttrykket er meget lavt i Leca® letfyld takket være den runde kornform og lave densitet. Derfor kræver komprimering af Leca® letklinker mindre kraft end ved andre fyldmaterialer.

Komprimering

Uanset materialet, der bruges til komprimering, gælder det, at der skal komprimeres nedefra og op, og at Leca® letklinker skal udlægges med en overhøjde svarende til 10 % af lagtykkelsen. Komprimeres der med valsetog, skal man beregne, at materialet sætter sig 20% ved komprimering.

Normalt vil tre overkørsler med det bæltekøretøj, der anvendes til indbygning, være tilstrækkeligt til at komprimere Leca® letklinkerlaget. Ved denne type komprimering anbefales det at komprimere for hver meter. Små lagtykkelser kan komprimeres med pladevibrator.

Ved vibrerende komprimering, der ikke er udbredt til geotekniske løsninger i Danmark, er risikoen for, at det øverste lag ikke pakkes, stor, og den korrekte pakning er kun til stede i den nederste del af det lag, der komprimeres. Komprimering af ubundne lag af letklinker bør ske efter princippet om at komprimere nedefra og op med gradvist aftagende komprimeringsenergi. For at opnå dette kræves enten forskellige valser eller valser med mulighed for at indstille komprimeringsenergien.

Materialer til overbygning må ikke tippes direkte ned i letklinkerne, men skal tippes ved siden af letklinker-overfladen. Et mindst 0,4 m tykt lag fordeles ud på Leca® letklinkerne. For køretøjer under 2 tons kræves et forstærkende lag på mindst 0,3 m og for køretøjer over 2 tons 0,6 m før overfladen kan trafikeres.

Den egentlige vejopbygning kan komprimeres med det sædvanlige komprimeringsudstyr.

Komprimering

Please register your details first

Areas of interest