Jordtryk - Konstruktionseksempel

Leca® letklinker er perfekt egnet til løsning af problemer med jordtryk. Den lave vægt kan mindske jordtryk med op til 80 % sammenlignet med konventionelle fyldmaterialer.  

Dette kan reducere tværsnittet af de bærende konstruktioner og medføre betydelige omkostningsbesparelser.

Eksemplet her viser en tunnelvæg. I eksemplet er det forudsat, at hældningen af jorden bag ved konstruktionen er stabil.

Tunnelvaeg

Stive vægge, som den viste tunnelvæg, skal dimensioneres for brudgrænsetilstanden i den omgivende fyld, hvor der forudsættes aktivt jordtryk.

Væggen skal desuden dimensioneres for anvendelsesgrænsetilstanden, hvor jordtrykket beregnes som hviletryk.
 

Forudsætninger
 Rumvægt kN/m³FriktionsvinkelJordtrykskoeefficientHviletrykskoefficient
 γφ´kφ´darKo
Bærelag21,0----
Sandfyld18,038330,240,43
Leca® 10-204,944390,180,36


Rumvægt af Leca® 10-20, 45 % porefyldt er:
g = 500 · 9,81/1000 = 4,9 kN/m³.


Aktivt jordtryk
Nyttelaster skal være regningsmæssige ved beregning af aktivt jordtryk.
Partialkoefficienten er γf = 1,5.

Den samlede regningsmæssige lodrette last ved toppen af tunnellen beregnes som:

pd = d · gbærelag + 1,5 · q

d angiver tykkelse af bærelag/jordlag.

pd = 0,7 · 21,0 + 1,5 · 5,0 = 22,2 kN/m²


Det aktive jordtryk i toppen af tunnelvæggen beregnes som:
eta = Kpar · pd

Det aktive jordtryk i bunden af tunnelvæggen beregnes som:
eba = Kpar · pd + g · d · Kγar.

Aktivt jordtryk
Aktivt jordtryk KN/m²SandLeca® 10-20
Top eta5,34,0
Top eba22,67,2

Aktivt_jordtryk

Ved anvendelse af Leca® 10-20 reduceres det aktive jordtryk i bunden med 68 %.
 

Hviletryk
Deformationsforhold, revnevidder m.v. beregnes i anvendelsestilstanden ud fra hviletrykket.
Ved beregning af hviletrykket anvendes partialkoefficienten γf = 1,0 for alle laster som for eksempel egenvægt og nyttelast.
For jordparametre anvendes γm = 1,0.

Den samlede regningsmæssige last ved toppen af tunnellen beregnes som:
pd = d · γbærelag · γm + q · γf
pd = 0,7 · 21,0 · 1,0 + 5,0 · 1,0 = 19,7 kN/m².

Hviletrykket i toppen af tunnelvæggen beregnes som:
eto = Ko · pd
Hviletrykket i bunden af tunnelvæggen beregnes som:
ebo = Ko · pd + γ · d · Ko

Hviletryk
Hviletryk KN/m²SandLeca® 10-20
Top eto8,57,1
Top ebo39,513,6

Hviletryk


Ved anvendelse af Leca® 10-20 reduceres hviletrykket i bunden med 66 %.

 

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest