Jordtryk - Konstruktionseksempel

Leca® letklinker er perfekt egnet til løsning af problemer med jordtryk. Den lave vægt kan mindske jordtryk med op til 80 % sammenlignet med konventionelle fyldmaterialer.  

Dette kan reducere tværsnittet af de bærende konstruktioner og medføre betydelige omkostningsbesparelser.

Eksemplet her viser en tunnelvæg. I eksemplet er det forudsat, at hældningen af jorden bag ved konstruktionen er stabil.

Tunnelvaeg

Stive vægge, som den viste tunnelvæg, skal dimensioneres for brudgrænsetilstanden i den omgivende fyld, hvor der forudsættes aktivt jordtryk.

Væggen skal desuden dimensioneres for anvendelsesgrænsetilstanden, hvor jordtrykket beregnes som hviletryk.
 

Forudsætninger
  Rumvægt kN/m³ Friktionsvinkel Jordtrykskoeefficient Hviletrykskoefficient
  γ φ´k φ´d ar Ko
Bærelag 21,0 - - - -
Sandfyld 18,0 38 33 0,24 0,43
Leca® 10-20 4,9 44 39 0,18 0,36


Rumvægt af Leca® 10-20, 45 % porefyldt er:
g = 500 · 9,81/1000 = 4,9 kN/m³.


Aktivt jordtryk
Nyttelaster skal være regningsmæssige ved beregning af aktivt jordtryk.
Partialkoefficienten er γf = 1,5.

Den samlede regningsmæssige lodrette last ved toppen af tunnellen beregnes som:

pd = d · gbærelag + 1,5 · q

d angiver tykkelse af bærelag/jordlag.

pd = 0,7 · 21,0 + 1,5 · 5,0 = 22,2 kN/m²


Det aktive jordtryk i toppen af tunnelvæggen beregnes som:
eta = Kpar · pd

Det aktive jordtryk i bunden af tunnelvæggen beregnes som:
eba = Kpar · pd + g · d · Kγar.

Aktivt jordtryk
Aktivt jordtryk KN/m² Sand Leca® 10-20
Top eta 5,3 4,0
Top eba 22,6 7,2

Aktivt_jordtryk

Ved anvendelse af Leca® 10-20 reduceres det aktive jordtryk i bunden med 68 %.
 

Hviletryk
Deformationsforhold, revnevidder m.v. beregnes i anvendelsestilstanden ud fra hviletrykket.
Ved beregning af hviletrykket anvendes partialkoefficienten γf = 1,0 for alle laster som for eksempel egenvægt og nyttelast.
For jordparametre anvendes γm = 1,0.

Den samlede regningsmæssige last ved toppen af tunnellen beregnes som:
pd = d · γbærelag · γm + q · γf
pd = 0,7 · 21,0 · 1,0 + 5,0 · 1,0 = 19,7 kN/m².

Hviletrykket i toppen af tunnelvæggen beregnes som:
eto = Ko · pd
Hviletrykket i bunden af tunnelvæggen beregnes som:
ebo = Ko · pd + γ · d · Ko

Hviletryk
Hviletryk KN/m² Sand Leca® 10-20
Top eto 8,5 7,1
Top ebo 39,5 13,6

Hviletryk

I eksemplet er der ikke taget hensyn til forøgelse af jordtrykket som følge af for eksempel komprimering ved indbygningen af tilfyldningsmaterialer.
Ved anvendelse af Leca® 10-20 reduceres hviletrykket i bunden med 66 %.

 

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Dorthe Høyer

Dorthe Høyer

Produkt konsulent - Øst

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent - Vest

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest