Indbygning

Generelt om indbygning af Leca® letklinker til geotekniske anvendelser.

Forberedelser på byggepladsen

Inden geotekstil udlægges, formes udgravningens bund. Grene, brokker og løse genstande fjernes. Hvis indbygningen af Leca® letfyld finder sted om vinteren, skal eventuel sne og is fjernes fra byggegruben.

Fritstående vand bør undgås under indbygning af fyld med Leca® letklinker. Ved vanddybder på mere end halvdelen af højden af det indbyggede lag er der risiko for, at letklinkerne vil flyde op (med en lagtykkelse på 60 cm betyder det en vanddybde på ca. 30 cm). Dette kan medføre, at komprimeringen skal gøres om. For indbygning under vand henvises til afsnittet her.

Adgangsveje til aflæsning bør have et toplag af et finere materiale, da grove fraktioner af skærver kan beskadige dækkene på lastbiler, der er tilpasset til trafik på normale veje.

Udlægning med blæserslange

Udlægning med blæserslange er meget fordelagtig ved svært tilgængelige fyldninger, eller hvor det ikke er muligt at tippe. Leca® letklinker udlægges på denne måde direkte, hvor det skal bruges, fx bag en spunsvæg eller i hulrum. Ved udlægning med blæserslange kan en del af pakningen opnås direkte ved udlægningen.

Ved blæserslangeløsningen er lastbilerne udstyret med en kompressor, og hver kasse på bilerne er forsynet med en cellesluse. Der tilsluttes en 6 tommer slange til celleslusen og kompressoren. Leca® letklinkerne kan derefter blæses med ca. 1 m³ pr. minut. 

Blæserbiler medbringer normalt 30 m slange. Dette kan øges med slanger, så der kan blæses op til omkring 100 m vandret eller 20 m lodret. Ekstra slange kan bestilles sammen med blæserbilen. Ved store længder øges tidsforbruget til blæsning betydeligt. 

Lastbilerne kræver bæredygtig vej til opstilling af traileren og rangering, når der skiftes mellem kasserne. 

Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille to mand til rådighed på byggepladsen.

Håndtering på arbejdspladsen

Underlaget skal opbygges og komprimeres før påfyldning med Leca® letklinker. Leca® letfyld indbygges i lag på op til 1 m. Leca® letklinker skal komprimeres 10 % og udlægges derfor med en overhøjde svarende til 10 % af lagtykkelsen. Hvert lag komprimeres med pladevibrator eller bæltekøretøjer. Ved blæsning kan en del af komprimeringen opnås direkte ved udlægningen. Det betyder, at laget ikke skal komprimeres så meget, og dette skal der tages højde for i projekteringen.

Se også afsnittet Komprimering her.

Komprimeringsanbefalinger for Leca® letklinker
Komprimeringsmetode Lagtykkelse Antal overkørsler Maks. kontakttryk
Bæltekøretøj (fx dozer) 0,4-1 m 3 50 kN/m2
Let pladevibrator 0,4 m 2  

Oven på Leca® letklinkerlaget udlægges geotekstil for at hindre opblanding med den overliggende opbygning. Geotekstilet udlægges med et overlæg på ca. 20 cm.
 

 

Lodrette stående fyldninger

Ved at indpakke Leca® letklinker i geotekstil kan lodrette stående fyldninger udføres. Ved fx vejrenovering kan man således udføre en halvdel ad gangen.

Hvert lag letklinker pakkes ind i et geotekstil, der foldes ca. 2,5 meter ind, før det næste lag påføres. 

Indbygning

  Indbygning

Please register your details first

Areas of interest