Trappeskaktrenovering

Fugt- og frostsikring af udendørs trappeskakt-vægge og støttemure i terræn

Kombinationen af frost og fugtig jord kan føre til mange skader. Trappeskakt
Når vi bygger, undgår vi frosthævninger ved at gå ned til frostfri dybde med eksempelvis fundamenter. Men frosthævninger og udvidelser forekommer også, der hvor frosten trænger vandret ind gennem en støttemur eller trappeskakt-væg og videre ind i de bagvedliggende jordlag.

Er disse jordlag i forvejen dårligt afdrænet, udvider jordlagene sig, når de fryser, og det genererer store vandrette kræfter, som trykker trappeskakt-væggen eller støttemuren udefter.  
Frostskader som følge af disse frostudvidelser ses tydeligt efter nogle år med gentagne frostpåvirkninger. I områder med ældre byggeri ses skaderne i form af vægge, der hælder faretruende udad foroven og har synlige skader i form af revner på kryds og tværs. 

Står man overfor at skulle renovere en trappeskakt-væg eller en støttemur, bør det som det første sikres, at de bagvedliggende jordlag er tilstrækkelig af-drænet. Viser det sig, at af-dræningen er mangelfuld, eller aldrig udført, vil det have stor effekt at udskifte de bagvedliggende jordlag med det lette, drænende og isolerende materiale Leca® 10-20 Coated. Støttemur
Med dette Leca-materiale mindskes det vandrette jordtryk væsentligt, og de skadelige frostudvidelser minimeres.   
Efter en udtørringsperiode kan man så vælge at foretage en reparation af de pudsede og revnede overflader.  
Det bør altid sikres, at bygherren bliver instrueret i at vedligeholde dræn ved tømning af sandfang.

Fordele ved Leca® letklinker
til trappeskakt og støttemur 

Med denne anvendelse for Leca® 10-20 coated løses flere byggetekniske funktioner og håndværk …
- det er formbart og skal ikke tilskæres af håndværkere   
- det er trykfast overfor vedvarende jordtryk 
- det er isolerende   
- det er et effektivt drænmateriale 
- det er erfaringsmæssigt et materiale som rotter og mus undgår 
- det er et materiale som ikke ændres over tid 
- det er let at arbejde med for håndværkeren
- det vejer meget mindre end jord, hvilket reducere det vandrette jordtryk på væggen 
- det kan yde sidestøtte på drænrør efter DS 430

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest