Grønt på taget

Etablering af grønt tag på eksisterende byggeri 

Ved renovering og ombygning af eksisterende byggerier ses ofte at bygherren ønsker at etablere et grønt tag på en eksisterende tagkonstruktion. 
Forudsætningerne, for at det kan ske, er, at den eksisterende tagbelægning og tagkonstruktion er egnet til at få tilført et grønt tag. 
Hvor forudsætningerne er til stede for at etablere et grønt tag vælges ofte lette og robuste materialer, som har gode drænegenskaber, og som er velegnet som opretningsmateriale. 
Over drænlaget består grønne tage typisk af enten intensive eller ekstensive vækstlagsopbygninger.  Grønt tag
Plantemuldet i selve vækstlaget kan med fordel iblandes Leca® letklinker for at opnå større porøsitet og struktur og ikke mindst for at begrænse vægten. 

Fordele ved Leca® letklinker i grønt tag

Med Leca® 10-20 anvendt under grønne tage, løses flere byggetekniske og udførselsmæssige funktioner …
- det er formbart og skal ikke tilskæres af håndværkere 
- det er erfaringsmæssigt et materiale som rotter og mus helst undgår 
- det er et materiale som ikke ændres over tid 
- det er let at løfte og arbejde med for håndværkeren 
- det kan ikke brænde 
- det er et isoleringsmateriale der tåler frost 
- det er et effektivt drænmateriale 
- det er et let materiale som kun i ringe grad belaster taget 
- det kan blæses op på taget 

NB! Der bør udlægges en beskyttelsesdug på tagmembranen, inder der udlægges Leca® 10-20, og i nogle sammenhænge bør der også anvendes en rodsikringsmembran, som forhindrer rødder i at trænge ned i tagmembranen.

Please register your details first

Areas of interest