Spuns og kældervægge

Det er vigtigt at opfylde hulrum mellem spuns og kældervæg.
Ofte anvendes spunsprofiler ved indramning af byggegruber, hvor der er store højdeforskelle til det omkringliggende. Spunsprofilet kan både fungere som en interimsvæg, hvor spunsvæggen trækkes efter midlertidig anvendelse, men også ved permanente vægkonstruktioner. I projekter hvor spunsprofiler anvendes, kan tilgangen til udførelsen være forskellig. Man ser ofte spunsprofilerne anvendt i tre forskellige opstillinger, hvor der efterfølgende er behov for Leca® letklinker. 


Spuns

Opfyldning af spunsprofilen

Ved anvendelse af Leca® letklinker opnås en mere bæredygtig løsning:
•    Besparelse af beton
•    CO2-besparelse
•    Økonomi
•    Logistik optimering (mængden af biler på pladsen)
 

Løs opfyldning mellem spuns og kælder

I løsninger, hvor spunsprofilet bliver og dermed kan optage jordtrykket, er det ikke nødvendigt, at Leca® letklinkerne komprimeres. Dette giver nogle muligheder i forhold til at lette arbejdsopgaven. 

Ved anvendelse af Leca® letklinker opnås en mere bæredygtig løsning:
•    Mulig ned-dimensionering af beton-element
•    Arbejdsmiljø
•    Bygbarhed
•    Tidsbesparelser
•    Økonomi
•    Logistisk optimering (mængden af biler på pladsen)
•    Direkte indbygning      
 

Komprimeret opfyldning mellem spuns og kældervæg

Ved behov for overførsel af laster skal Leca® letklinker komprimeres i henhold til den deklarerede ydeevne. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved ønsket om trukket spuns. Arbejdsmiljømæssige krav til konstruktionens bredde (min. 1 meter ved knæhøjde jf. BFA-BA Arbejdsmiljøhåndbogen fra 2020) skal tages in mente ved komprimering. 

Spuns

Ved anvendelse af Leca® letklinker opnås en mere bæredygtig løsning:

•    Mulig ned-dimensionering af beton-element
•    Arbejdsmiljø (færre komprimeringer) (håndmand)
•    Bygbarhed
•    Tidsbesparelser
•    Økonomi (besparelser i mandetimer)
•    Logistisk optimering (mængden af biler på pladsen)
•    Direkte indbygning    
 

Kontakt os

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest