Grønt tag på Frederiksberg i København

KPMG

1.100 m3 Leca® letklinker danner underlaget på et af de hidtil største grønne tage i København. Der er tale om et ambitiøst prestigebyggeri på Frederiksberg i København. Taget er et grønt og frodigt anlæg - et åndehul i den indre by.

Leca® letklinker har været med til at forme et grønt tag på KPMG's tidligere domicil på Frederiksberg i København. Taget står grønt og frodigt og er et populært udhængssted for beboerne i området.

Grønt tag med skrå vinkler og stier

Haveanlægget er ret specielt, da det er opbygget i fire- og femkantede skrå områder, hvis centrum har et fald på 120-150 cm ud mod hjørnerne.

-Fra centrum og ud til hvert hjørne er der monteret stålskinner på højkant, så der dannes en skarp vinkel i græsbelægningen. Områderne er opbygget af Leca® letklinker, som ligeledes er udlagt i et 30 cm tykt lag under den asfalt, der er udlagt på det store stisystem på taget, fortæller konsulent John von Essen, Leca.

Ud over Leca® letklinker består det grønne tag af Leca® blokke, hvor stålskinnerne er monteret på.

De projekterende har ikke selv haft detailtegninger til, hvordan disse stålskinner skulle monteres, så anlægsgartner Ebbe Dalsgaard har selv fundet en løsning på denne udfordring, fortæller John von Essen og fortsætter: "En løsning, som jeg sammen med Leca® Byggeinformation, har udarbejdet til anlægsgartneren - og som fungerer meget effektivt".

Meget nemmere end forventet

"Det er vores største opgave hidtil inden for Grønne taghaver - på i alt ca. 3.000 m2", siger Projektleder Cathrine Teichert fra anlægsgartner Ebbe Dalsgaard A/S, Kokkedal og fortsætter:

"Vi har opbygget hele tag- og gangarealet med Leca® letklinker. På tagarealet har vi også opbygget og afgrænset de enkelte områder med Leca® blokke og jernskinner. Vi har tidligere anvendt Leca® produkter til Grønne tage, men det har kun været til mindre tage. Så vi har selvfølgelig været meget spændte på, hvordan letklinkerne var at arbejde med på så store områder som i KPMG-projektet. Kunne letklinkerne holde formen, eller ville de skride i opbygningen af de mange skrå græstoppe? Det har været meget nemmere end forventet. Letklinkerne blev blæst direkte ind på arealerne via en lang slange, der var monteret på lastbilen - hvilket var meget effektivt. Herefter fordelte vi letklinkerne i et jævnt lag med sneskovle og rystede dem i form med en pladevibrator. Og det har virket helt perfekt", fortæller Cathrine Teichert begejstret. 

Efterfølgende er der blevet lagt rullegræs på toppene og plantet asiatiske Gingo Biloba tempeltræer på området.

Cathrine Teichert fremhæver også rådgivningen og opfølgningen på projektet:
"Vi har fået en meget professionel rådgivning undervejs, og konsulenten har fulgt projektet meget tæt under hele forløbet".

Let produkt og let levering

Om brugen af Leca® letklinker til projektet siger indehaver af anlægsgartnerfirmaet, Ebbe Dalsgaard:

"Det har været et naturligt valg for os at vælge Leca® letklinker til projektet. Både på grund af produktets meget lette vægt, men også fordi, det kan leveres og blæses ud med slange. Det har gjort det nemt for os, selvom vi har arbejdet i en højde, hvor leveringen af produkter har været en udfordring. Der er områder på taget, hvor vi har lagt Leca® letklinker ud i en meters højde, og her er det på sigt interessant om produktet kan sætte sig og holde formen".

Flere fordele ved grønne tage

Grønne tage eller taghaver er ved at blive meget populære rundt omkring i landet. Specielt København satser på at gøre storbyen mere grøn ved at udbrede etableringen af grønne tage. Baggrunden er også, at man ved hjælp af de grønne tage mindsker risikoen for, at regnvandet fra de voldsomme skybrud oversvømmer kloakkerne. De grønne tage på toppen af byen vil nemlig kunne optage en stor del af regnvandet, før det gør skade og oversvømmer fx kældre og kloakker.

FAKTA


Bygherre: 
KPMG

Entreprenør: 
MT Højgaard A/S

Anlægsgartner: 
Ebbe Dalsgaard A/S

Landskabsarkitekt: 
Henrik Jørgensen Landskab A/S

Leca® produkter:
Leca® 10-20

Leca® løsning: 
Grønne tage

Please register your details first

Areas of interest