Differenssætninger efter pælefundering

Mange bygninger pælefunderes, fordi undergrunden er blød, men hvordan funderes adgangsveje til disse bygninger, så man samtidig undgår fremtidige sætninger og sikrer niveaufri adgang? 

Ved en pælefunderet bygning overser man desværre ofte, at undergrunden også kan være blød uden for bygningen, og det kan give problemer i form af differenssætninger ved niveaufrie adgangsveje og som generelle sætninger af omkringliggende fortov, veje og p-pladser.

Det er en udfordring når bygninger pælefunderes og det omkringliggende håndteres på samme vis, som i projekter hvor jordbunden, ikke er blød. 
For at opfylde bygningsreglementets krav om niveaufri adgang er en anerkendt løsning at hæve de omkringliggende befæstede arealer med traditionelle fyldmaterialer. Denne tilgang vil imidlertid kunne lede til udfordringer med differenssætninger fra bygning til omkringliggende belægning, grundet den bløde undergrund. Det er ikke et problem man ser med det samme, men med årene vil det vise sig og kun blive værre med tiden. 

Differenssætninger

Løsningen på differenssætninger

Hvad enten du står med udfordringen nu, eller laver belægning, veje, parkeringsområder, mindre bygninger eller lignende i forbindelse med et pælefunderet byggeri, så kan differenssætninger undgås ved at anvende Leca® letklinker i stedet for traditionelle fyldmaterialer. Det er ganske vist en større omkostning her og nu, men i det lange løb kan det spare bygningens ejer for mange omkostninger til:

• Reparationer af belægninger
• Opfyldningsmateriale
• Bagfald og skader på gravitationsledninger og brønde
• Skader på div. forsyningsledninger 

Problemet løses nemt ved at udnytte Leca® letklinkernes lave vægt. Ved at udligne trykket på undergrunden med et simpelt vægtudlignings princip, kan projektet fremtidssikres mod ærgerlige og dyre udbedringer som kan forebygges.
Ring til en af vores rådgivere for at høre mere.

Sparer på naturens ressourcer 

Ved at vælge en løsning med Leca-produkter vælger du samtidigt et holdbart og genanvendeligt danskproduceret materiale. I vores produktion anvender vi kun lokaltopgravet ler, som bliver til fem gange så meget færdigmateriale, i forhold til den råvare vi benytter.

Vores meget lette materiale (ca. 245 kg/m3) betyder, at I kan få op til 4 gange så meget materiale leveret pr. læs, som ved traditionelt fyldmateriale. Ydermere sparer Leca® letklinkers vægtkompenserende egenskaber jer for at bortgrave og bortskaffe store mængder materiale. Dermed skal der bruges betydeligt færre ressourcer på opgravning, indbygning samt transport. Tilmed kan vi tilbyde jer projektspecifikke EPD’er, så transporten til den enkelte plads er indregnet. 

Leca® letklinker er et keramisk bestandigt og keramisk materiale, som hverken udvasker eller afgiver kemikalier eller andet til omgivelserne og som tilmed har en utrolig lang levetid. Dermed sikrer du dit byggeri med en løsning af høj kvalitet og en lang levetid.

Kontakt os

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest