Byggeri med Leca® letklinker flere steder

Trykudligning

På Arresøvej i Risskov ved Århus er Gerstrøm ved at opføre 468 lejligheder med p-kælder for Raundahl & Moesby. Flere gange i byggeriet har Leca® letklinker lettet deres arbejde.

Da Gerstrøm påbegyndte kælderen, startede de med at få første væg insitustøbt. For at mindske trykket udefra valgte de at fylde Leca® 10-20 på ydersiden. Thomas Jeppesen, projektleder hos Gerstrøm fortæller: ”Letklinkerne gjorde, at trykket var så meget mindre – end med jord – at vi kunne få de resterende kældervægge leveret som færdige elementer, der var tyndere end den første væg, hvilket gav besparelse både økonomisk og tidsmæssigt. Vi har heller ikke for meget plads, så der var ikke depotplads til det opgravede jord, der skulle tilbagefyldes. Sidst men ikke mindst kunne vi spare 40 skråpæle.”

Thomas fortæller videre, at projektet består af flere bygninger, og denne løsning er brugt til to kældre. I alt løb det op i ca. 800 m3 Leca® letklinker. ”Vi fik Leca® 10-20 leveret med tipbiler og så lagde vi det selv ud med gravemaskinen. Samarbejdet med Leca fungerede bare rigtig godt, og vi kunne løbende regulere, hvor meget vi skulle have leveret, alt efter hvad vi var klar til. Fra kontoret hos Leca var de også rigtig gode til at ringe og følge op, så vi fik det, vi havde brug for.”

Leca® letklinker i terrændækket

Da turen så kom til at opbygge terrændæk, tog Gerstrøm igen fat i Leca Danmark. Her var der foreskrevet et sandlag under EPS-isoleringen. Men at køre sand ind og rette det ud mellem rør og slanger er et tungt og langsomt arbejde. Med transportbånd, trillebør og skovl går der mange timer, før underlaget er klar til EPS-isolering.

Thomas Jeppesen forklarer: ”Det er et tungt og besværligt arbejde. Det ville tage mindst 2 dag, hvis vi skulle lægge sand ud. Men Leca® letklinker kan vi få blæst ind på 2 timer. Vi behøver ikke tage hensyn til kabler og rør, det kan bare blæses forbi. Og så undgår folkene det hårde fysiske arbejde.”

Efter aftale med rådgiveren, blev det godkendt at bruge Leca® 10-20 i stedet for sand. Samme løsning benyttede de også på en anden bygning, men her var der mange kloakrør at tage hensyn til, så derfor lagde de 30 cm Leca® 10-20 ud og kunne så nøjes med ét lag EPS ovenpå.

På spørgsmålet om, hvilken løsning han foretrækker, er Thomas ikke i tvivl: ”Leca®. Helt klart Leca®. Det er lidt dyrere, men det sparer til gengæld en masse tid. Det er en god og nem løsning.”

FAKTA


Arkitekt:
AART

Ingeniør:
Arne Elkjær

Totalentreprenør:
Raundahl & Moesby

Underentreprenør:
Gerstrøm

Leca® løsninger:
Terrændæk og trykaflastning ved kældervægge

Produkt:
Leca® 10-20

Please register your details first

Areas of interest