Vejkryds på blød bund

Lastkompensation

Bydelen Stigsborg i Nørresundby gennemgår i disse år en gennemgribende renovering – fra industriområde til Aalborgs grønneste bydel. Under det meste af området er der udfordringer med blød bund. Så da Aalborg Kommune skulle etablere et vejkryds hvor Engvej og Stigsborgvej mødes, valgte de at lastkompensere under vejen. Ellers ville de risikere at opleve sætningsskader senere hen og derved have en tilbagevendende udgift i form af reparationer.

Lastkompensation sparer gravearbejde

Lastkompensation går kort fortalt ud på, at man fjerner jord svarende til den vægt man ønsker at belaste undergrunde med – dvs. både vejkassen og den forventede trafik. Derved belaster man ikke undergrunden yderlig og undgår, at vejen sætter sig. Ved at lægge Leca® letfyld under vejen slipper man for at skulle grave ned til bæredygtig jord. Leca® letfyld vejer væsentligt mindre end jord, og ofte er det kun ½ - 1 meter jord der skal graves af og erstattes med Leca® letfyld.

Projektleder Kjeld Kristensen fra Aalborg Kommune valgte at få letfyldet som en bygherreleverance, da han kendte produktet og ville være sikker på, der ikke blev bestilt et alternativt produkt.

FAKTA


Bygherre:
Aalborg Kommune

Entreprenør:
A/S Mortensen & Nymark

Løsning:
Lastkompensation

Produkt:
Leca® letfyld

Please register your details first

Areas of interest