Udvidelse af Oddesund Havn

Oddesund

Oddesund Havn er vigtig for opdræt af blåmuslinger i Limfjorden, da dens placering er oplagt til brug for losning. Derfor blev det besluttet at udvide den, men området var præget af blød bund, hvilket krævet andet end det traditionelle sandfyld.

I Limfjorden foregår en del fiskeri og opdræt af især blåmuslinger. I tilknytning til disse aktiviteter er der opstået et voksende behov for bedre egnede havne til losning tæt på de områder af Limfjorden, hvor denne muslingeproduktion foregår.

Oddesund Nord Havn i Struer Kommune er en af flere småhavne i Limfjorden, hvor placering i forhold til muslingeproduktionen er oplagt. Her valgte man at udbygge den lille havn med bedre kajanlæg til netop losning af muslinger og for at få bedre faciliteter til dette erhverv.

Risiko for sætningsproblemer

I forundersøgelserne, hvor der blev foretaget geotekniske undersøgelser af undergrunden, viste de geotekniske boreprofiler, at der her var blød undergrund. I designet af det nye kajanlæg kunne man derfor ikke anvende sandfyld, uden der ville opstå sætningsproblemer efterfølgende. Den ansvarlige ingeniør valgte derfor at designe havnekajen med anvendelse af Leca® letfyld i stedet for sandfyld. Ud over at udnytte de vægtreducerende egenskaber valgte ingeniøren også at anvende de drænende egenskaber, som Leca® letfyld også har.

Vandstanden i Limfjorden kan variere en del, afhængigt af tidevand, vind og vejr. Når der anvendes Leca® letfyld, som i dette projekt, er dræneffekten mange gange større end tilfældet er for sandfyld. Det betyder, at vandspejlet bag spunsvæggen løbende kan af-drænes, så det hele tiden følger det aktuelle vandspejl i havnebassinet.

Flere fordele med Leca® letklinker

Dræneffekten og de lette egenskaber for Leca® letfyld bidrager til færre sætninger og mindre belastning af kajkonstruktionen i forhold til anvendelsen af sandfyld.

Leca® letfyld-laget er pakket ind i en geotekstil for at sikre, at de mange hulrum mellem Leca® letklinkerne ikke bliver fyldt op med finere sand-sedimenter nedefra, i siderne og for oven.

Ved infrastrukturprojekter som dette foregår leveringen nemt, da letfyldet bliver leveret med lastbil og tippet af direkte ned i udgravningen. Over Leca® letfyld-laget valgte man at udføre en hel traditionel vejkassebund med belægning.

FAKTA


Bygherre: 
Struer Kommune

Geoteknik: 
Andreasen & Hvidberg

Rådgivende ingeniør: 
Havnecon Consulting ApS

Entreprenør: 
Ivan Jacobsen A/S 

Leca® produkter: 
Leca® letfyld

Leca® løsning: 
Geoteknik

Please register your details first

Areas of interest