Boliger på udfordrende bund i Klitmøller

Redebyg

45 boliger fordelt på 5 klynger er ved at blive opført i Klitmøller. Redebyg, som byggeriet hedder, opføres i robuste materialer, der kan holde til det til tider barske vejr, som huse med den kystnære placering bliver udsat for. 

Området har et højt grundvandsspejl og derudover var der et stærkt sætningsgivende lag – mellem 0,5 og 2 meter under terræn, så man kunne ikke bare bygge på traditionel vis. 

Først måtte det sætningsgivende lag graves op og køres væk. Herunder var der et mindre sætningsgivende lag, som man kunne arbejde videre på. Derefter blev der etableret sandpude og herpå støbt en trykfordelende plade. Pladen og sandpuden skal fordele husets vægt, så risikoen for sætninger bliver minimeret. Oven på betonpladen blev terrændækket opført på traditionel vis med Leca® letklinker, isoleringsplader og betongulv.

Letklinker letter løsningen

Om valget af denne opbygning fortæller projektingeniør Jason Ndure fra Rønslev: ”Hvis vi ikke tog de her tiltag, ville bygningen højst sandsynligt sætte sig mere end nødvendigt. Vi skulle i denne dobbeltkonstruktion have en så lav vægt som muligt for ikke at belaste unødig meget. Derfor var Leca et naturligt valg.”

Jason Ndure fortæller videre, at de kun sjældent, støder på en udfordring med både højt grundvandsspejl og så tykt et sætningsgivende lag uden at pælefundere, så det var her udfordringen i projektet lå. 

”Jeg har ikke meget erfaring med et højt grundvandsspejl, sætningsgivende jordlag og pladefundering med dobbeltkonstruktion uden at benytte pæle. Vi har gennem processen fået rigtig god sparring med Knud Mortensen fra Leca Danmark. Det var super.” 

Levering med blæs

Selve leveringen foregik med blæsebil og hver bil havde 100 m3 med. Når betondækket var klar til letklinkerne, kom der to biler med 3-4 timers mellemrum, hvilket gav Leca® letklinker til 3 huse.

FAKTA


Bygherre:
Casa Group

Arkitekt:
Loop Architects

Ingeniør:
Rønslev ApS

Totalentreprise:
Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Leca®-produkt:
1000 m3 Leca® 10-20

Please register your details first

Areas of interest