Radonrenovering gav effekt

Radonrenovering

Lille ændring gav stor effekt

Vi starter i november 2019

Hos Tinna og Esben Lejbølle i Romalt ved Randers har de netop installeret et ”radon-sug”. Parret flyttede i december 2014 ind i huset og har efterfølgende fået en datter og en hund og har nu også en lillesøster på vej.

”Det var faktisk min svigerfar der gjorde os opmærksomme på, at vi kunne have et for højt radonniveau,” fortæller Tinna Lejbølle og fortsætter: ”Han så en kampagne på bolius.dk og kunne på et kort se, at vi bor i et område med meget radon i jorden.” Svigerfaren tilbød at betale for en radonmåling, og det takkede parret ja til - velvidende at de ville være nødt til at handle, hvis resultatet viste et forhøjet radonniveau. 

”Vi kan ikke tilbyde vores børn at vokse op med forhøjet stråling. Hvis vi kun havde været os selv og vi var ældre, ville vi måske ikke tænke så meget over det, men nu skal der gøres noget.”

Små radon-dåse-måleenheder, blev bestilt og kom med en fin vejledning. De små dåser blev placeret i opholdsrum, dvs. stuer og værelser, og her blev de liggende samme sted i 2-3 måneder i vinterhalvåret. Efter endt måling returnerede de måleenhederne i den medsendte kuvert. Nogle uger senere kom resultatet. 

For huse bygget efter 1998 ligger grænseværdien på 200 Bq/m3 og for huse bygget efter 2010 ligger den på 100 Bq/m3, hvilket også er Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdi.

I familien Lejbølles tilfælde var der ingen tvivl, da resultatet kom: Noget måtte gøres! Med et estimeret årsgennemsnit på 283 Bq/m3 lå målingerne noget over den anbefalede grænseværdi.

Kontaktede Leca Danmark

De gik i gang med at undersøge mulighederne for at slippe af med radon i deres hus fra 1978. Flere rådgivere blev kontaktet, heriblandt Knud Mortensen fra Leca Danmark. Knud har i over 20 år været teknisk rådgiver hos Leca Danmark og er desuden efteruddannet i radonrenovering hos Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. Knud vendte hurtigt tilbage og tilbød at komme forbi og snakke med dem om mulighederne.

Da huset blev bygget i 1978, var det meget almindeligt at anvende Leca® letklinker under betonpladen i gulvet (terrændæk). Så hvis det var tilfældet i dette hus, ville det være forholdsvist simpelt at etablere et ”radon-sug”, som det første tiltag, fortæller Knud Mortensen.Radonsug.jpg

De gamle tegninger blev fundet frem, og de viste, at der som forventet var et lag Leca® letklinker under betongulvet. Knud forklarede familien, hvordan løsningen kunne udføres ved at etablere et simpelt radon-sug med et rør, som forbinder Leca® letklinkerne under gulvet med en faldstammeudluftning over tag, og hvor røret isoleres i tag-rum. Når luften i røret opvarmes af rumvarmen og vinden blæser hen over faldstammeudluftningen dannes et lille undertryk inde i røret. Dette undertryk fordeler sig ud mellem de mange Leca® letklinker-korn under gulvet og her hindre undertrykket, med meget stor effekt, at radon trænger op i boligen. 

Metoden er meget simpel, og vi ser gang på gang, at den løser radon-problemet. Metoden kan absolut også anvendes i forbindelse med nybyggeri, hvor der i øvrigt er metodefrihed til, hvordan radonsikring skal udføres, påpeger Knud Mortensen.

En billig løsning

Tinna Lejbølle fortæller, at valget faldt på radon-sug-løsningen, da det var en forholdsvis simpel og billig løsning. Andre radon-løsninger løber nemt op i 50-75.000. Knud hjalp med at finde ud af hvilke materialer, der skulle bruges, og parret fik fat i en tømrer, der skulle udføre løsningen.
Rør, tilpasninger, isolering og taghætte blev indkøbt, og i løbet af en formiddag blev der boret huller, røret blev sat op, fuget og isoleret og taghætten blev sat op og tilsluttet røret.

Alt i alt har løsningen med både materialer og håndværkere kostet ca. kr. 8.000,- inkl. moms.

Nu skal der laves en ny måling for at se, hvor effektiv løsningen har været.
 

Update februar 2021

I løbet af de seneste måneder har familien Lejbølle fået foretaget en ny radonmåling for at se om investeringen havde givet resultat. Da resultatet kom, fik de sig noget af en overraskelse. Den nye måling viste, at radonniveauet i huset var faldet drastisk. Gennemsnittet i de 4 rum var nu nede på 50 Bq/m3. Altså langt, langt under grænseværdien og et fald på hele 82%. 

”Resultatet er meget bedre, end vi havde turde håbe på,” fortæller Tinna Lejbølle glad. Nu kan de med ro i sindet blive boende og lade deres børn vokse op.

Også Knud Mortensen fra Leca Danmark er overrasket over resultatet. ”Det viser bare hvor effektivt en simpel, bæredygtig og bygbar teknik kan føre til sundere boliger. Derfor kan det godt betale sig at tænke Leca® letklinker ind i terrændækket - både når du bygger nyt og når du renoverer."

Please register your details first

Areas of interest