Lastkompensation i moseområde på Korupskovvej

Korupskovvej

Nær Kolind på Djursland ligger Korupskovvej, en vej, som på en strækning gennem et moseområde på ca. 450 meter, har en meget blød undergrund, der forårsager sætninger. Vejen har gennem årene sat sig op til 1,5 meter, og i våde perioder oversvømmes den i en sådan grad, at den må lukkes. Syddjurs Kommune besluttede i 2017, at udbedre strækningen igennem moseområdet og allierede sig i den forbindelse med ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S som rådgiver, og entreprenørfirmaet Gert Møller ApS som udførende.

Viggo Madsen A/S foreslog indledningsvis, at man lavede en lastkompensation under hele vejen, da problemet med sætninger ikke kun er centreret lokalt i moseområdet. Det viste sig imidlertid at være for dyrt, og man er derfor endt med en løsning, hvor man til at starte med udelukkende har udbedret en strækning på 100 meter i moseområdet. Der er ved samme lejlighed blevet bygget en cykelsti, ligeledes med lastkompensation på den 450 meter særligt udfordrende strækning.

Leca® letklinker til lastkompensation

Leca® letklinker blev produktet man valgte at anvende til at lastkompensere under både vej og cykelsti, da grus viste sig at blive for tungt og dermed også ville forårsage sætninger.

Om valget af materiale fortæller Morten Lynghus fra Viggo Madsen A/S: ”Det er ikke første gang vi har brugt Leca® letfyld. For 12 – 15 år siden brugte vi princippet til nogle synshaller i Lystrup, og de ligger stadig fint. Derfor faldt valget også på Leca® letklinker til at løfte denne opgave”. 

Under vejstrækningen har geotekniske undersøgelser vist, at vejen med tiden ville have sat sig mellem 35-50 cm på den 100 meter lange strækning, samt 25-30 cm på den resterende strækning, hvis ikke den var blev udført med lastkompensation.

Ved indbygning af letklinkerne under vejen har man udgravet en del af den blødeste strækning, lagt geotekstil på og derefter udlagt 1.075 m3 Leca® 10-20, som er blevet fordelt i et lag på op til 80 cm. Afslutningsvis er geotekstilet blevet foldet rundt om letklinkerne, og vejen etableret ovenpå. Med den udførte løsning har man sikret maximale sætninger på ca. 25 cm for hele vejstrækningen igennem moseområdet.

Under cykelstien har man ikke udgravet mosebunden, men i stedet udrullet geotekstil direkte ovenpå. Herefter er 2.362 m3 Leca® letfyld udlagt i en tykkelse på 1 meter og afslutningsvis er cykelstien blevet etableret.

Nem udlægning og fordeling

Christian Pannerup Jensen fra Gert Møller ApS fortæller, at: ”Bilerne kørte hen og tippede letklinkerne direkte ned i byggegruben ved vejbygningen”. Dette foregik over grundvandsspejlet. Ved cykelstien var arbejdet derimod under grundvandsspejlet, så her blev der brugt en lidt tungere blanding af Leca® letfyld. ”Leca® letfyld var så fantastisk, at vi kunne køre lastbilerne ud på laget og tippe af igen og igen.” fortsætter Christian.  

Fordelingen blev udført ved hjælp af små Bobcat® maskiner med larvefødder. Der opstod dog bundbrud undervejs, og man var derfor nødt til at ændre udlægningsmetoden. Letklinkerne blev herefter grabbet ud.

Det er første gang, at Christian Pannerup Jensen arbejder med Leca® letklinker, men han udtaler, at: ”det gik rigtig godt”.

Godt et halvt år efter færdiggørelsen af projektet, har ingeniør Morten Lynghus været ude at se til vejen, og har konstateret at: ”der ingen problemer er i forhold til lastkompensationen. Der er kun et lille hop dér hvor ny og gammel vej mødes, så den ligger ganske fint”.

Også Lars Bonde fra Syddjurs Kommune er yderst tilfreds med løsningen og udtaler, at: ”der ikke har været nogle problemer efter genetableringen, vejen ligger fint nu”. 

FAKTA


Bygherre:
Syddjurs Kommune

Rådgiver:
Viggo Madsen A/S

Entreprenør:
Gert Møller ApS

Leca® produkter:
1.100 m3 Leca® 10-20 og
2.300 m3 Leca® letfyld blanding

Leca® løsninger:
Geoteknik

Please register your details first

Areas of interest