Jernbanebro lettet med letklinker

Jernbanebro

I forbindelse med Banedanmarks elektrificering af jernebanestrækninger har det nogle steder været nødvendigt at om- eller ny-bygge jernbanebroerne for at få plads til kørestrømsanlægget. Arkil har udført en af disse, nemlig en ny jernbanebro ved Hvidemøllevej i Randers. 

Da undergrunden i området ved broen byder på betydelige blødbundsudfordringer (gytje), var det nødvendigt at tænke et let materiale ind i projektet for at undgå sætningsproblemer. Arkil skulle ikke kun forholde sig til presset på undergrunden, men også på spunsvæggene, som i forvejen holdes på plads af svære stålkonstruktioner. Arkil valgte at bruge Leca® letklinker, som med en høj styrke og en lav vægt (245 kg/m3) er et oplagt materiale til opfyld mellem de høje spunsvægge, der danner rammen for brorampen.

Hurtig levering af store mængder

Næsten 10.000 m3 Leca® letklinker blev leveret med tipbiler, som kørte i pendulfart fra Leca-fabrikken få kilometer fra byggepladsen, og letklinkerne blev hurtigt udlagt med gummiged (med en 10 m3 skovl) i lag af en meter, op til en samlet lagtykkelse på 7 meter. Det velkoordinerede samarbejde imellem Arkil og Leca Danmark sikrede indbygning af de første 4000 m3 på blot én uge.

Med Leca® letklinker i konstruktionen er opgaven nu garanteret en bæredygtig løsning. Med et inert, dansk produceret, keramisk materiale af danske råvarer, som tilmed kan holde i flere hundrede år, kan projektet med den nye jernbanebro nu trygt og sikkert fortsætte på vej videre mod sin afslutning.
 

FAKTA


Bygherre:
Banedanmark

Entreprenør:
Arkil

Produkt:
9.800 m3 Leca® 10-20

Please register your details first

Areas of interest