Isoleringslag på verdens største damvarmelager

Damvarmelager

Et isoleringslag bestående af 21.000 m³ Leca® letklinker hjælper med at holde på varmen på verdens største damvarmelager.

I Vojens og Gram er der bygget to enorme solvarmeanlæg, hvor sommerhalvårets solvarme opsamles og lagres. For at gemme varmen til vinterhalvåret, hvor varmen skal trækkes ud igen, er der bygget et isoleringslag af specialudviklede Leca® letklinker, der fungerer som låg.

Anlæggene, SOL 2 i Gram og Solvarme Etape 2 i Vojens, rummer i alt 322.000 m³ vand og lagrer energien fra 114.000 m² solceller. Lageret i Vojens er verdens største af sin art og dækker et areal, der svarer til tre fodboldbaner.

Leca® letklinker som isoleringslag

For at holde på den oplagrede energi i vandvarmelageret er der blevet udlagt en isolerende dyne af Leca® letklinker, der kan bevæge sig sammen med vandmassen i lageret.

Letklinkerne er specialudviklede i samarbejde med de tilknyttede rådgivere og er optimeret så de opfylder de specifikke krav der er på projektet.

Fordelene ved at bruge Leca® letklinker som løsning i dette projekt er, at materialet - foruden at være varmeisolerende - er fleksibelt og meget nemt at indbygge.

Nem indbygning

Leca® letklinkerne blev transporteret med lastbil og blæst via slanger ind på lageret.

Flere slanger blev koblet sammen, så der kunne blæses over en større afstande. Der blev brugt op til 90 meter slange for at blæse Leca® letklinkerne ud, lige der hvor de skulle bruges.

FAKTA


År: 
2015

Bygherrer på projektet: 
Gram Fjernvarmeværk, Vojens Fjernvarmeværk

Ingeniør: 
Rambøll Danmark A/S

Entreprenør: 
Chr. Johannesen Eftf. A/S

Leca® produkter: 
21.000 m³ specialudviklede Leca® letklinker

Leca® løsning: 
Varmeisolerende låg

Please register your details first

Areas of interest