Hævning af vejstrækning

Tåstrupvej

Tåstrupvej i Solrød Kommune har de seneste år været oversvømmet flere gange, og som følge deraf har den i perioder været afspærret. I nærområdet er Tåstrupvej en vigtig og befærdet vej, og når den afspærres generes rigtig mange mennesker, og derfor skulle Solrød Kommune finde en løsning på disse vej-oversvømmelser. 

Ingeniørfirmaet Moe A/S valgte en løsning på problemet, hvor man ville hæve vejen på den aktuelle strækning. Først fjernede entreprenør Gorm Hansen A/S den eksisterende asfalt, vejkassebund og rabatter og skulle derefter indbygge et let fyldmateriale. De lette egenskaber ved fyldmaterialet var en forudsætning for, at fremtidige sætninger af vejstrækningen kunne begrænses, og her valgte Moe A/S at anvende det lette materiale Leca® 10-20, som kun vejer 245 kg/m3

Levering med tip

I den færdigudgravet vejtrace blev der udlagt et skillelag af geotekstil med overlæg på tværs af vejens længderetning. Banerne af geotekstil blev rullet op i siderne, så de kunne trækkes hen over Leca-laget og omslutte dette, efter det var indbygget.   

Leca® 10-20 blev leveret med lastbiler, som tippede det af i udgravningen, så tæt på anvendelsesstedet som muligt for at optimere logistikken. På Leca-laget blev der i takt med leveringen udlagt køreplader, så lastbilerne kunne køre helt frem til tippestedet. En hydraulisk gravemaskine med reguleringsskovl blev anvendt til fordeling af Leca-materialet, og dens bælter blev anvendt som komprimeringsværktøj til en 10% komprimering af Leca-laget.   

”Det er første gang, at vi bruger netop Leca® letklinker i en vejopbygning,” fortæller projektlederassistent Frederik Holmberg fra Gorm Hansen A/S og fortsætter: ”Men det har ikke været en hindring. Tværtimod har det været en god, sjov og udviklende oplevelse for os. Vi forsøger altid at styrke vores viden, og nu kan vi tilføje en ny metode til vores kompetencer”.
Over Leca-laget indbyggede entreprenøren vejkassen med tilhørende belægninger på helt traditionel vis. 

 

FAKTA


Bygherre:
Solrød Kommune

Rådgiver:
MOE A/S Infrastruktur

Hovedentreprenør:
Gorm Hansen A/S

Produkt:
Ca. 3.200 m3 Leca® 10-20

Please register your details first

Areas of interest