Fra krybekælder til isoleret terrændæk

Terrændæk

Et boligområde med 458 gårdhuse bygget i 1960-erne er ved at blive renoveret. I forbindelse hermed får alle husene etableret traditionelle terrændæk for at afhjælpe problemer med skimmelsvamp samt for at forhindre opstigning af grundfugt i krybekældrene.

Albertslund Vest er et boligområde med 458 gårdhuse bygget i perioden fra 1963 – 1966. Husene er bygget sammen i klynger på 3, 4, 5 eller 6 huse, så der i hele bebyggelsen dannes små åbne pladser. Husene er oprindeligt bygget med uisolerede krybekældre.

Som del af den samlede helhedsrenovering bliver der etableret traditionelle terrændæk i alle husene for at afhjælpe problemer med skimmelsvamp i krybekældrene samt for at forhindre opstigning af grundfugt. Samtidig bliver de nye terrændæk varmeisoleret op til nutidens krav.

Arkitema Architects er totalrådgiver for hele renoveringen som har været opdelt i 2 etaper, én for de første 259 gårdhavehuse som blev færdigrenoveret fra 2016 - 2018 og én for de sidste 199 gårdhavehuse som netop er startet op i december 2018 og forventes endeligt afsluttet i starten af 2021.

Let byggemateriale

Som underrådgiver for Arkitema Architects udtaler Lars Thomasen, Niras: ”En del af bygningerne er helt eller delvist funderet på fyldlag. For at minimere risikoen for tillægssætninger under fundamenterne for det nye selvbærende terrændæk, er det derfor valgt at regulere og fylde op med et let byggemateriale. Til regulering af råjordsplanum og opfyldning til underside af ovenliggende terrændækskonstruktion anvendes Leca® letklinker som et let byggemateriale.”

På grund af det specielle forhold med mange små klynger af huse var adgangsforholdene til byggepladsen begrænset, hvilket gjorde det oplagt at bruge Leca® letklinker leveret med blæserbil, hvor man kan blæse letklinkerne lige derhen, hvor der er brug for dem.

Konsulentbistand

LM Byg har udført terrændæksarbejderne for etape 1 og er også valgt som entreprenør for etape 2, hvor der skal bruges ca. 13 m³ Leca® 10-20 coated pr. hus. Om arbejdet fortæller projektchef Thomas Ginsbo fra LM Byg: ”Det var meget lidt vi havde arbejdet med Leca® letklinker før dette projekt, men vi fik god konsulentbistand om bl.a. komprimering, så alt forløb uden problemer. Logistikken fungerede også meget fint, så alt i alt har vi været meget tilfredse”.

Leca Danmark har leveret til begge etaper af Albertslund Vest og håber også at komme i betragtning til omkring 500 huse i området Albertslund Syd.

FAKTA


Totalrådgiver Arkitema Architects

Underrådgiver Niras

Leca® produkter 7000 m³ Leca® 10-20 coated

Leca® løsning Terrændæk

Please register your details first

Areas of interest