Differenssætninger ved Bølgen

Bølgen

Leca® letklinker er anvendt som lastkompensation under vejen ved det arkitektoniske mesterværk ’Bølgen’ i Vejle, for at undgå differenssætning. 

Bølgen i Vejle er et arkitektonisk mesterværk af Henning Larsen og ses tydeligt fra Vejlefjordbroen. Siden det stod færdigt i 2009, har det tiltrukket masser af besøgende, som kommer for at beundre det spektakulære, fem-bølgede, 14.000 m2 store byggeri, der er indrettet til lejligheder. Men konstruktionen – eller området omkring den – har ikke altid været en arkitektonisk succes. I slutfasen af byggeriet blev der konstateret større og større differenssætninger mellem den pælefunderede bygning og udendørsarealerne. 

”Over de seneste år har vi set flere og flere af disse differenssætninger ved pælefunderede byggerier”, fortæller ingeniør Knud Mortensen fra Leca Danmark og fortsætter: ”Siden indførslen af kravet om niveaufrie adgangsforhold til bygninger i bygningsreglementet (BR), er der sket en udvikling i retning af, at terrænniveauet hæves, så niveauforskelle mellem udendørs gangarealer og bygninger er så små som muligt. Samtidig er det kendt, at bygninger, der opføres i lavtliggende og kystnære områder, hæves yderligere for at sikre mod indtrængning af havvand og regnvand.” 

Kortsigtede løsninger kan give følgeskader

Den typiske metode til at hæve terræn og belægninger omkring en bygning er at indbygge mere fyldmateriale i form af bundsikring og stabilgrus. Men den øgede vægt, som det ekstra fyldmateriale tilfører undergrunden, kombineret med dårlige jordforhold uden for den pælefunderede bygning, kan forårsage endnu større differenssætninger. 

”Problemer med differenssætninger løses typisk på den korte bane ved at omlægge og forhøje belægningerne med nogle års mellemrum - eksempelvis ud for døråbninger. Men begyndende differenssætninger kan være et varsel om, at der er større, mere alvorlige problemer i vente. Forsyningsrør, kabler og gravitationsledninger kan blive belastet i en sådan grad, at de får bagfald og knækker i overgangen til bygningen. Og dette kan give følgeskader i form af bl.a. rotteindtrængning”, fortæller Knud.

Tunge fyldmaterialer accelererer sætningerne

I forhold til udendørsarealerne omkring Bølgen i Vejle, hvor man gennem 3-4 år oplevede differenssætninger mellem byggeriet og udearealerne (fortove, p-pladser og vej) på op til 30-50 cm, var det netop denne løsning, der var blevet anvendt. 

Carsten Friis, som er projektleder ved Vejle Kommune udtaler: ”Dengang man byggede Bølgen, tog man udgangspunkt i en traditionel opbygning af vejen og de omkringliggende udendørsarealer. Problemet med det er, at hele Vejle undergrund er et gammelt vadested med sandaflejringer, som giver dårlig bæreevne. Når man bygger med tunge materialer, så sætter konstruktionen sig langsomt. Og når man fylder mere af det tunge materiale på for at hæve niveauet igen, så accelererer man sætningerne.”

Leca® letklinker som lastkompensation

Sidste år besluttede man at finde en mere permanent løsning på problemet. Man fjernede derfor 1 ½ meter af sandet og erstattede det med Leca® letklinker. Oven på Leca® laget blev der lagt geotekstil efterfulgt af et lag stabilgrus, og til sidst blev der lagt asfalt. 

Den nye konstruktion stod færdig i oktober 2019, og selvom der endnu ikke er foretaget måling af sætninger, så er Carsten optimistisk:

”Der er to faktorer, der taler for et vellykket resultat. Den ene er, at den nye konstruktion er kommet under 1000 kg/m3, hvilket betyder, at vægten er mere end halveret. Den anden er, at undergrunden er begyndt at skubbe igen, efter at være blevet presset nedad i en længere periode.”

Det var Carsten selv, der kontaktede Leca Danmark efter at have hørt om lignende projekter, hvor materialet var blevet brugt – bl.a. i Fredericia Havn. Han fortæller, at han er yderst tilfreds med samarbejdet, produktet og økonomien.

”Det var blevet meget dyrere, hvis vi fortsat skulle have fjernet konstruktionen og opfyldt med tungt materiale”, udtaler han.

Problemet med differenssætninger kan og bør løses før det opstår, hvis rådgivere, bygherre og udførende ser problemet i tide. 

FAKTA


Bygherre: Vejle Kommune

Entreprenør: Entreprenørfirmaet Østergaard A/S

Leca® produkter: Leca® Letfyld

Leca® løsning: Geoteknik

Se snittegning

Please register your details first

Areas of interest