Cykelsti på blød bund

Cykelsti

I Varde Kommune skulle man anlægge en cykelsti gennem et område med tørvejord. Det så ud til at blive en besværlig opgave, men da valget faldt på en løsning med Leca® letklinker blev graveopgaven væsentlig mindre.

I december 2016 besluttede Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune at sikre de lette trafikanter og skabe en sikker skolevej langs den trafikerede Varde Landevej mellem Næsbjerg og Nordenskov. Det resulterede i etablering af en ny cykelsti, der åbnede i december 2018.

Man stødte på udfordringer, da cykelstien krydser Nørbæk vandløbet og det omkringliggende eng- og moseområde. Her viste geotekniske undersøgelser, at der fra en dybde på 0,3 – 1,0 meter lå et tørvelag med ringe bæreevne på 2 - 2,5 meters tykkelse.

Cykelstien ligger desuden i et område, der er beskyttet og udlagt som eng- og moseområde under naturbeskyttelseslovens §3. Loven beskytter bestemte naturtyper og dermed også levesteder for mange vilde dyr og planter, der er truet for at forsvinder fra landskabet. Dette har givet nogle udfordringer, men det er lykkedes at få en dispensation til at bygge cykelstien.

Lastkompensation med Leca® letfyld

Mille Graarup, Ingeniør hos Varde Kommune, har selv projekteret cykelstien, men havde ikke erfaring med at bygge på blød bund. Broen, som går over vandløbet og som er pælefunderet 9 meter ned, er projekteret af Rambøll, og Mille Graarup spurgte derfor Rambøll om deres erfaring med bygning af cykelstier på tørvejord, og de foreslog Leca® letfyld. ”Derfra var det ret nemt,” fortæller Mille Graarup ”jeg fandt Leca Danmark på internettet og kontaktede dem for at høre om de havde erfaring med cykelstier på tørvebund, og det havde de.”

For at undgå sætninger i cykelstien valgte man en løsning, hvor cykelstien ligger i samme niveau som terræn, så der ikke kom ekstra belastning på terrænet og fik en god sidestøtte til stien. På en strækning på ca. 50 meter før og efter vandløbet blev der gravet ca. 60 cm af den bløde, tunge jord, som blev erstattet med 40 cm Leca® 10-20 og 20 cm stabilgrus. Opbygningen gør, at der ikke er en øget belastning i bunden af udgravningen, og dermed kommer der ingen sætninger.

For at stabilisere konstruktionen og fordele trykket, er der indbygget geonet under og over Leca®-laget.

Let levering med blæs

Entreprenør Harry Andersen & Søn har udført arbejdet med cykelstien. Flemming Nørskov, der selv var med til at indbygge Leca® letklinkerne, fortæller: ”Det var nemt at have med at gøre, når det blev leveret med blæs.” ”Vi havde afsat nogle kotepæle en meter fra centerlinjen af cykelstien og så skulle vi bare fylde op til de var dækket. Det var nemt at rette det sidste af med en asfaltskraber.”

Entreprenør Harry Andersen & Søn valgte at lægge stabilgrus ud oven på Leca® letklinkerne og så komprimere hele konstruktionen med en tromle.

”Sammenlignet med alternativet, hvor der ville skulle udskiftes jord i 3 meters dybde og med anlæg i siderne, så der graves 15 m³ væk pr. løbende meter, så er løsningen med Leca® letklinker absolut interessant.” siger Flemming Nørskov.

Mille Graarup er positivt overrasket over arbejdet med Leca® letfyld: ”Når det først er pakket ind i geotekstil er det fast at arbejde på, og indtil videre har vi ikke en oplevelse af, at det har sat sig.”

Der laves opmåling af stien efter noget tid, så man kan se, hvor meget den sætter sig inden der lægges slidlag på stien.

FAKTA


Bygherre:
Varde Kommune

Entreprenør:
Harry Andersen & Søn 

Leca® produkter:
100 m³ Leca® 10-20

Leca® løsninger:
Geoteknik

Please register your details first

Areas of interest