Etablering af cykelsti med PermaWeb

Cykelsti

I Odsherred Kommune har man etableret en dobbeltrettet cykelsti langs Tuborgvej og dermed øget sikkerheden for cyklister på strækningen. Men da geotekniske forundersøgelser viste, at der flere steder var op mod 11 meter til fast jord, kunne man ikke vælge en traditionel løsning til opbygning af cykelstien. 

Odsherred Kommune havde allerede erfaring med Leca® letklinker fra en nærliggende rundkørsel, som blev etableret ovenpå Leca® letklinker for over 25 år siden og konklusionen er, at der har været meget få problemer med revner i asfalten som følge af sætninger.

I et typisk område med blød jordbund kan entreprenører med traditionel teknik være tvunget til at grave 5-6 meter jord væk, for at undgå sætningsskader efterfølgende. I tilfældet her ved Lammefjorden er det ikke muligt at bortgrave og udskifte jorden. Landmænds erfaring fra området er, at man skal pille så lidt som muligt ved den lunefulde undergrund. Odsherred Kommune valgte derfor en løsning med PermaWeb og Leca® letklinker, da der så kun skulle graves 10 cm af den eksisterende jord. 

Ingen bortkørsel af materiale

”Vi fjernede kun det omsættelige materiale – plantematerialet – i overfladen. Herefter udlagde vi et specialdesignet PermaWeb ud på en særligt stærk geotekstil (Geolon Hmi-5) og fyldte cellerne med Leca® letklinker. I PermaWeb’et fordeles vægt og akseltryk i en pladedannelse, og samtidig er det permeabelt, så det dræner meget effektivt,” siger Christian Mattle. 

Leca® letklinkerne blev leveret med blæs, så entreprenøren kunne blæse dem direkte ned i nettets mange hulrum. Efter udlægning blev letklinkerne komprimeret med en pladevibrator, så den endelige højde var 20 cm. Der afsluttes ved at folde geotekstilen ind over Leca-laget.

Oven på PermaWeb og letklinker udlagde man et lag stabilgrus dels for at beskytte mod den varme asfalt som cykelstien blev afsluttet med, og dels for at sikre, at opbygningen kan holde til tungere køretøjer, som asfaltudlæggeren og de mange landbrugsmaskiner, der kommer til at krydse cykelstien. Alt i alt løfter cykelstien sig 20 cm over jordens overflade. Det bortfjernede materiale benyttes til at lave rabatter langs stiens sider, så der skal ikke bortkøres jord. 

Løsningen med PermaWeb og Leca® letklinker er særligt velegnet til konstruktion på områder med blødbundsudfordringer.

PermaWeb

Hvad er PermaWeb?

PermaWeb, er en GeoWeb, som trykfordeler belastninger ovenfra, og spreder dem ud vandret. Det betyder, at hvor der normalt kræves et bærelag på f.eks. 40 cm oftest kan nedsættes med ca. 50% afhængig af formål og eksisterende jordbund.

Panelerne er enkle at arbejde med. De trækkes ud så cellerne står åbne, som i en bikube og fyldes med Leca® letklinker. Når cellerne er fyldte, er de bærende. Der er ca. 30% hulrum mellem letklinkerne, og løsninger med PermaWeb kan derfor med fordel anvendes i LAR-løsninger.

PermaWeb anvendes ofte som bærelag til rekreative stisystemer, cykelstier, parkeringspladser (asfalt og græsarmering), byggepladsvej, brandvej, vandkorridor og beskyttelse af rodzonen på træer. Med og uden udgravning, og som vandhåndterende bærelag. Derfor sker etableringen oftest uden kloakering.
 

FAKTA


Bygherre:
Odsherred Kommune

Bygherrerådgiver:
Luccon A/S

Entreprenør:
Entreprenør Thomas Olsen ApS

Produkt:
1.400 m3 Leca® 10-20

Please register your details first

Areas of interest