Bindslevs Plads formet med Leca® letklinker

Bindslevs Plads

Da der skulle etableres en ny parkeringskælder på Bindslevs Plads i Silkeborg, blev det besluttet at nytænke hele pladsens udformning og anvendelse, så der opstod mere sammenhæng mellem institutionerne i området. Leca® letklinker har i den forbindelse været med til at skabe pladsens nye landskabsarkitektur.

Som led i etablering af en ny parkeringskælder på Bindslevs Plads i Silkeborg besluttede Silkeborg Kommune gennem en inddragende proces med områdets aktører og byens borgere, at nytænke pladsens landskabsarkitektur, så der opstod mere sammenhæng mellem institutionerne i området. 

I skitseprojektet står der således: ”Bindslevs Plads skal være et byrum til kultur, læring og kreativitet, et byrum der kan skifte karakter og rumme midlertidige installationer, arrangementer og udstillinger. Stedet skal invitere til ophold, leg, chill out og aktivitet samtidig med, at det er indgangen til forskellige institutioner.”

Nyt byrum i Silkeborg

”Bindslevs Plads er det nye byrum i Silkeborg” fortæller Carina Nørlund fra Silkeborg Kommune. ”Et af målene er, at Silkeborg skal være kendt for andet end den smukke natur, der omgiver byen.”

Det er landskabsarkitektfirmaet LABLAND architects, som i samarbejde med Silkeborg Kommune har udarbejdet skitserne til pladsens nye landskabsarkitektur. Kunstgrebet har været, at bilerne puttes under jorden i parkeringskælderen, så der igen kan sættes fokus på det byliv, der historisk set altid har fundet sted på pladsen.

Da byrummet er etableret oven på en parkeringskælder, og man ønskede et kuperet landskab, var man ude efter løsninger, der ikke vejede for meget. ”Det kan jo ikke nytte at designe noget, der ikke kan lade sig gøre,” fortæller Founding Partner, Line Toft fra Labland Architects.

Landskabsarkitektur med Leca® letklinker

Efter en tæt dialog med COWI, der har været arkitekt og teknisk rådgiver på projektet, blev der valgt en løsning, hvor der nederst blev brugt løse Leca® letklinker til at skabe formen af bakkerne. Herpå blev der lagt et lag Leca® Beton, så bakkerne blev formstabile og afslutningsvist blev der lagt asfalt. Casper Gravlev Christensen fra COWI fortæller om valget af materiale til at lave bakkerne på pladsen: ”Leca® letklinker blev valgt fordi produktet opfyldte de to primære krav til fyldmateriale: lav densitet og formbarhed – og så til en konkurrencedygtig pris.”

Han fortæller også, at det tætte samarbejde med Knud Mortensen, som er Teknisk Konsulent hos Leca Danmark spillede ind på valg af løsning. Knud Mortensen hjalp bl.a. med forslag til opbygningen af bakkerne med Leca® letklinker/Leca® Beton og tilbød også at være til stede, når entreprenøren Gustav H. Christensen skulle have de første leverancer.

”Et par måneder før opstart havde vi et møde med Knud Mortensen fra Leca Danmark A/S. Det var rigtig godt, at få talt tingene igennem i god tid,” fortæller Knud Rasmussen fra Gustav H. Christensen.

Selve opbygningen med Leca® 10 – 20 leveret med blæsebil var det nemmeste trin i processen. Leca® betonen, som blev leveret fra værk, blev efterfølgende skubbet på plads med asfaltragere. Det var oprindeligt planen, at der skulle udlægges et lag fiberdug oven på det løse lag Leca®, men det viste sig ikke at være nødvendigt. Oven på Leca® betonen blev der så udlagt asfalt.

Resultatet er blevet en funktionel plads med en landskabsarkitektur, der opfylder alle parters ønsker.

FAKTA


Bygherre:
Silkeborg Kommune

Teknisk rådgiver/arkitekt:
Cowi A/S

Skitseprojekt:
LABLAND architects ApS

Entreprenør:
Entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen

Leca® produkt:
Leca® 10-20

Leca® løsning:
Landskabsarkitektur

Please register your details first

Areas of interest