Banedanmark bruger Leca® Safe til glatførebekømpelse

Glatførebekæmpelse

På Banedanmarks togperroner rydder man ikke for sne, da det vil kræve, at man efterfølgende salter, og salt på perronerne kan forstyrre togtrafikken. Sneen bliver i stedet gjort skridsikker med Leca® Safe - og det har en række positive konsekvenser for miljøet.

Når sneen daler på Banedanmarks perroner, er der brug for en effektiv løsning til glatførebekæmpelse, så de mange rejsende ikke glider, når de skal af og på togene. Siden 2010 har denne effektive løsning bestået i Leca® Safe.

Banedanmark kan ikke salte ved togstationerne. Det fortæller Thomas Brogaard, der er stationsansvarlig i Banedanmark. 

Hvis vi brugte salt på perronerne, så ville smeltevandet ende på sporet. Det kan skabe en masse forstyrrelser og fejl i vores sikringssystemer, så vi ikke kan køre tog, forklarer han.

For år tilbage brugte Banedanmark et kvælstofbaseret produkt, som kunne smelte sneen væk fra stationerne, men det blev droppet, da de mange hundrede tons kvælstof endte i naturen.

Sand og grus er for tungt for personalet at løfte, derfor er en helt anden metode taget i brug for at undgå, at passagererne glider i sneen.

Sneen er nemlig gjort skridsikker med knækkede Leca® letklinker, også kaldet Leca® Safe, som er strøet oven på. Leca® letklinker er fremstillet af en plastisk lerart, som brændes til små lette og stærke kugler, der giver passagerernes sko og støvler et godt underlag at gribe fat i.

Vi har brugt Leca® letklinker til glatførebekæmpelse i fem vintre og ikke set nogen stigning i antallet af faldulykker, så vi sikrer passagererne med metoden, siger Thomas Brogaard.

Om Leca® Safe til glatførebekæmpelse

Med Leca® Safe kan man på en miljøvenlig måde nemt og effektivt løse problemet med isglatte fortove.

Leca® Safe indeholder ingen skadelige stoffer og er derfor ikke skadeligt for dyrepoter, træer og buske. Det er heller ikke skadeligt for beton - eller asfaltbelægning.

Når sneen smelter flyder en stor del Leca® Safe bort med smeltevandet, og sætter sig ikke i sandfang og kloakrør, men ledes helt bort, hvorefter det "skummes af" på centrale rensningsanlæg og bruges til jordforbedring.

FAKTA


År: 
Opstart 2010
Bygherre: 
Banedanmark
Leca® produkter: 
Leca® Safe
Leca® løsning: 
Glatførebekæmpelse

Leca Insulation fill - renovation job in the UK

Please register your details first

Areas of interest