Aarhus Letbane bygget på letklinker

Letbanen

Aarhus Letbane er første etape af et net af letbaner, som skal knytte byer og bydele i Aarhusområdet tættere sammen og gøre det lettere for pendlere at komme til og fra arbejde.

Letbanen forvandler to eksisterende jernbaner – Odderbanen og Grenaabanen – til en eldrevet letbane og forbinder dem med et ekstra og nyt letbanespor fra Lystrup via Skejby, Randersvej, de bynære havnearealer og til Aarhus Hovedbanegård.

Aarhus Letbane er i alt 110 kilometer lang og har 50 stationer. Den strækning, hvor letfyldet er brugt, er 12 km lang og går fra Aarhus H til Lystrup, dertil er Grenaabanen cirka 70 kilometer lang og Odderbanen knap 30 kilometer lang.

Lav densitet 

På strækningen mellem Aarhus H og Lystrup, går letbanen gennem et område, hvor undergrunden består af "slap ler," som Søren Steen Møller, geotekniker hos COWI, forklarer det. Den "slappe ler" kombineret med en høj rampe med en stor død-belastning ville forårsage uacceptable sætninger, og derfor krævede det en alternativ løsning.

Allerede på et tidligt stadium var Leca Danmark i kontakt med både rådgiver og entreprenør og forklarede om egenskaberne ved produktet, erfaringer med lignende løsninger, leveringsmuligheder og indbygningen af materialet på stedet.

Løsningen blev 10.000 m3 Leca® letfyld og Leca® aggregaterne blev primært valgt på grund af den lave densitet på produktet. Entreprenøren - et konsortium af Dan Jord A/S og Per Aarsleff A/S - opbyggede siderne af rampen med råjord og fyldte kernen med Leca® letfyld.

Let at flytte

Letfyldet blev aflæsset med lastbil og udjævnet med en bulldozer. På grund af den lave massefylde havde bulldozeren ingen problemer med at flytte materialet.

"Det er faktisk et rigtig godt materiale at arbejde med," som Jørgen Laursen fra Dan Jord A/S bemærkede.
Alle involverede har været glade for løsningen og projektet forløb som planlagt. 

FAKTA


Bygherre: 
Aarhus Letbane I/S

Rådgiver: 
COWI A/S

Totalentreprenør: 
Asal Consortium 

Leca® produkter: 
Leca® 10-20

Leca® løsning: 
Geoteknik

Se video fra projektet

Please register your details first

Areas of interest