Diget i Randers

Dige i Randers

Vand i kælderen?

... dét vil man i Randers gerne undgå. Derfor udfører Vandmiljø Randers i samarbejde med Randers Kommune et klimatilpasningsprojekt for bydelen Vorup. Projektet Storkeengen er et tværfagligt projekt med elementer af klimatilpasning, regnvandshåndtering, byudvikling og adgang til naturen.

”Diget i Storkeengen bygges på ”gyngende grund”. For at sikre et solidt og langtidsholdbart resultat viser undersøgelser og erfaringer fra andre digebyggerier bl.a. i Randers, at arbejdet skal veksle mellem opbygning af et dige-lag og så en hvileperiode. I de 6 mdr. hvileperioder sætter bunden under diget sig, så den opnår en større bæreevne, og så kan man udføre endnu et lag. Hvis vi ikke havde anvendt Leca, skulle vi have udført tyndere lag og evt. haft længere hvileperioder mellem lagene. Det ville have taget meget lang tid!”, 

Susanne Jensen, Projektleder hos Vandmiljø Randers

 

I Storkeengen oprenses eksisterende grøfter, der etableres bassiner, og Randers Kommune udfører forskellige rekreative tiltag bl.a. boardwalks, der vil give borgerne adgang fra Vorup Nord ud i engene vest for jernbanen. På den måde vil regnvand fra Bydelen kunne ”opbevares”, også selvom der er ekstremt højvande i Gudenåen, samtidig med at projektet tilfører bydelen og resten af Randers nye muligheder for at opleve byens unikke natur helt tæt på.
Som en del af skybruds- og højvandssikringen af den lavtliggende bydel bygges et dige imellem Storkeengen og Gudenåen. Men at dynge jord op i den våde eng på kanten af åen er ikke noget, man bare lige gør. Den bløde bund vil give efter, og jordmængderne vil glide ud i åen. Derfor anvendes store mængder Leca i digets kerne. Det gør diget lettere og betyder, at diget kan udføres sikrere og hurtigere 


” Hos Leca er vi glade for, at man har valgt at bruge Leca® letklinker til at opbygge hele kernen i diget. Det er vigtigt at fremhæve fordelen ved materialets lethed og de udførelsesmæssige muligheder, det giver i mange forskellige typer projekter. Især i dette banebrydende projekt, hvor det har været et afgørende parameter at påvirke den bløde undergrund så lidt som overhovedet muligt. 
Leca letklinkerne er produceret af dansk ler som graves op og omdannes på fabrikken syd for Randers. For os giver det god mening at benytte et materiale som kommer fra den danske muld, og giver det tilbage til naturen i sin nye form. Med materialets lette men stærke struktur sikre vi, at projektet kan udføres hurtigere og samtidig, at det får en lang levetid.”

Morten Dysted, Salgschef hos Leca Danmark A/S

 

Du kan læse mere om projektet her: https://www.vmr.dk/viden-om/storkeengen/

FAKTA


Bygherre: 
Vandmiljø Randers A/S

Rådgivning: 
Orbicon WSP i samarbejde med C.F. Møller og Geo.

Anlægsarbejdet udføres i hovedentreprise
 Jakobsen & Blindkilde A/S.

Leca® produkt: 
5.500 m³ Leca® 10-20

Leca® løsning: 
Vandhåndtering

Se video fra projektet

Please register your details first

Areas of interest