5 grunde til at vælge Leca® letklinker?

Leca® letklinker er blevet brugt i danske byggerier i mere end 80 år. Funktionaliteten af ​​Leca-løsningerne er således bevist i praksis i tusindvis af infrastruktur- og byggeprojekter. Ud over vores store erfaring tager vi kvalitetskontrollen af ​​vores produkter seriøst og tester vores produkter i forskellige applikationer og på forskellige forskningsinstitutter. Det er vigtigt for os, at konstruktionerne fungerer som planlagt og holder længst muligt.

Leca® letklinker fremstilles ressourceeffektivt af ler, som findes i store forekomster i vores jord. Derudover er Leca® letklinker et genanvendeligt og genbrugeligt naturmateriale.

Herunder giver vi dig 5 grunde til at vælge Leca® letklinker til dit infrastruktur- eller byggeprojekt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

1. Leca® letklinker har en lav komprimeringsgrad

Komprimering af Leca® letklinker er hurtigt og nemt. Komprimeringen udføres direkte ovenpå ​​laget, eller lagvist ved større mængder, med pladevibrator eller bæltekøretøj.

I konstruktionen skal Leca® letklinker kun komprimeres med omkring 10 procent, da de kun nedknuses i meget lav grad. Den runde form gør, at materialet pakker effektivt og forbliver stabilt. 

Bliver letklinkerne leveret med udblæsning, komprimeres de under udblæsningen ca. 3% og skal derfor kun udlægges med 7% overhøjde. Til sammenligning skal opskummet glas komprimeres med 20-25 procent afhængigt af leverandøren. Dette resulterer i væsentligt højere materialeforbrug og omkostninger.

2. Det mest omkostningseffektive letfyldsmateriale

Ved de fleste letfyldsprojekter vil Leca® letklinker være det mest fordelagtige materialevalg.

For eksempel kan omkostningsforskellen sammenlignet med opskummet glas være helt op til 25 procent.

Fordelen ved Leca® letklinker skyldes en lavere enhedspris og et mindre materialeforbrug, da Leca® letklinker skal komprimeres væsentligt mindre end opskummet glas.

3. Lav kapillær stighøjde

Med Leca® 10-20 Coated er den maksimale kapillære stighøjde for vand 100 mm.

De kapillarbrydende egenskaber testes jævnligt af fabrikkens kvalitetskontrol, som overvåges af en ekstern instans. Kontrollen indgår i produktets CE-mærkning.

For opskummet glas er den kapillære stighøjde af vand langt højere.

Normalt kræves det, at den kapillære barriere er dobbelt så høj som vandets stighøjde i materialet, dvs. for Leca® 10-20 Coated er barrieren 200 mm.

4. Den mest effektive logistik

LECA har flere forskellige leveringsmetoder og gode leveringsbetingelser og Leca® letklinker leveres på byggepladsen til aftalt tid.

Op til 100 m3 kan leveres på én gang og sammenlignet med tungere materiale som sand og grus giver det en mere omkostningseffektiv levering samtidig med at det reducerer belastningen på miljøet.

Leca® letklinker er lette at blæse ud selv til høje eller svært tilgængelige steder. Leca® letklinker kan blæses direkte til anvendelsesstedet og dermed sparer man CO2-udledning til yderlig flytning af produktet. Levering med blæs er tidsbesparende og kan give en samlet besparelse til projektet.

5. Udvasker ingen uønskede stoffer

Leca® letklinker skader hverken den omkringliggende jord eller grundvandet, da der ikke udvaskes uønskede stoffer.

Det kan også anvendes i grundvandsområder uden særskilt undersøgelse eller redegørelse. 

Please register your details first

Areas of interest