Mød en medarbejder: Jesper Andreasen

Jesper

Jesper Andreasen er 46 år og ansat som procesmedarbejder ved Leca Danmark. 

Kan du fortælle om dit job ved Leca Danmark?

”Jeg startede ved Leca i 2005, så jeg har været her i 15 år. Jeg startede i sigteriet, hvor jeg skulle gøre rent. I sigteriet - eller knuseriet som det også kaldes - sorteres letklinkerne i mange forskellige fraktioner. Der er virkelig meget støv, og dengang havde man en mand ansat til kun at gøre rent der,” fortæller Jesper. 

Selv om det var et rigtigt ”lortejob” holdt han ud, og blev efter noget tid flyttet og kom til at køre gummiged og derefter kom han til sækkeriet. Senere blev han flyttet til Ølst-fabrikken, hvor han var i 3-4 år, indtil den lukkede i starten af 2011. Tilbage på fabrikken i Hinge fik han fast plads i læssegaden, hvor lastbiler lastes med løse Leca® letklinker. 

”I dag er jeg lidt over det hele i process 2 og afløser, hvor der er brug for det. Det er fx i sækkeafdelingen - her skal maskinerne justeres, så de passer til folietype og -størrelse, og den rette mængde letklinker skal fyldes i. Andre dage pakker jeg big bags, læsser biler med gummiged eller flytter materiale i knuseriet med gummigeden, når bunkerne bliver for store. Og så afløser jeg i læssegaden ved sygdom og ferie og har også hjulpet til ved oplæring af de nyeste medarbejdere der.”

Okay, vi skal vist lige have forklaret nogle af ordene:

Proces 2 dækker over håndtering af Leca® letklinker, fra de kommer ud af ovnen, til de forlader fabrikken.

Først kommer de igennem sigteriet/knuseriet, hvor de bliver sorteret i først 3 hovedsorteringer (2-4, 4-10 og 10-20 mm), større fraktioner knuses og sigtes på ny. Når bunkerne bliver for store skal materialet flyttes til et andet sted.

Herefter bliver letklinkerne enten pakket i poser og big bags eller læsset løst på lastbiler.

I sækkeriet forvandles store ruller folie til sække, som samtidig fyldes med materiale. 

Big bags fyldes manuelt.

Sækkevarer og big bags læsses på biler med truck.

Løse Leca® letklinker læsses på biler i læssegaden, hvor transportbånd kører de forskellige materialer til bilerne.

Hvad kan du godt lide ved Leca Danmark som arbejdsplads?

”Jeg synes, her er et godt sammenhold, og så kan jeg godt lide, at jeg kommer så meget rundt og har varierende dage. Jeg dur ikke til at lave det samme hele tiden, så kommer jeg til at kede mig. Her er der altid udfordringer, og det er en stor tilfredsstillelse at få tingene til at køre. Der er altid gang i noget ved Leca, så man får set og lært en masse ting.”

Jesper fortæller, at han også er glad for kommunikationen med de mange chauffører, som kommer i løbet af en dag. Og der bliver snakket både dansk, engelsk og tysk - så længe de tysktalende holder sig til at snakke om læsning af bilen.

”Hvis jeg skal nævne en negativ ting ved arbejdet her, så er det, at her er meget larm og støv. Vi har selvfølgelig værnemidler, men med tiden accepterer man det og tænker ikke så meget over at bruge støvmasker.”

Hvad er det mest spændende og hvilke kompetencer har du fået? Hvad har du lært?

”Produktionen er som en kæde, der skal køre. Virker ét led ikke, så har det konsekvenser for andre. Hvis fx sigteriet ikke leverer et godt produkt, så ødelægger det resultatet i resten af produktionsleddet.
Jeg er nok blevet lidt skadet, for når jeg går forbi en maskine, kan jeg høre, hvis den ikke kører rigtigt. Og maskinerne SKAL køre rigtigt, ellers gør vi ikke vores job godt nok,” slutter Jesper af.

Når det hele så kører, er det tid til at tage en pause og en kop kaffe. Men det varer ikke ret længe, før der opstår en ny udfordring - den ene sækkemaskine skal justeres lidt, så den nye folie får den korrekte svejsning og fyldning. 

Please register your details first

Areas of interest