18/05/2021
logo

Palævilla bygget med Leca® produkter

I forbindelse med opførelsen af en ny stor villa i Bagsværd blev der anvendt Leca® produkter i både terrændæk, fundamenter og ydervægge. Dette har resulteret i en bolig med god isolering og et godt indeklima.


Fundament med Leca® blokke

Koby Byg ApS ønskede nogle robuste og holdbare løsninger, der samtidig gav mulighed for en ekstra god isolering og et godt indeklima. Entreprenøren, der har et indgående kendskab til byggematerialer, valgte derfor at bruge Leca® produkter i fundamentet. Et par skifter Leca® termblokke blev anvendt øverst i fundamentet under ydervæggene og et par skifter Leca® blokke 600 blev anvendt under de bærende skillevægge.

Terrændæk med Leca® 10-20

I terrændækket blev der også anvendt Leca® produkter. En kombinationsløsning med Leca® 10-20 coated blev etableret nederst under pladeisoleringen og betongulvet. Foruden det tillæg som letklinkerne gav til isoleringen sikrede løsningen også et godt indeklima, da laget fungerede som suglag og dermed gav mulighed for trykudligning af lufttrykket under terrændækket i forhold til lufttrykket inde i huset. Dette medvirker til et lavt radonindhold indendørs.

Robuste ydervægge

Ydervæggene blev opmuret i Leca® termblokke, der med sin opbygning med vanger i letklinkerbeton og midterisolering af polystyren i én og samme blok giver en robust og holdbar væg med rigtig god isoleringsevne.
Da blokkene er enkle og nemme at arbejde med, idet hele ydermuren opmures i en arbejdsgang, blev arbejdet udført over kort tid og uden kuldebroer. 

Væggene danner rammen om et godt, sikkert og miljørigtigt hus opbygget af blokke med vanger af uorganisk materiale, der ikke kan brænde og heller ikke bliver angrebet af råd eller svamp. Indeklimaet i huset er optimalt, da både fugt og varme kan optages i blokkene og afgives igen.

Væggene blev efterfølgende pudset.

 

FAKTA

År: 2010
Totalentreprenør: Koby BYG ApS
Leca® produkter: Leca® termblokke, Leca® blokke 600, Leca® Murbjælker og Leca® 10-20 coated
Leca® løsning: Fundament, Terrændæk og Vægge