Produktion

Leca® letklinker produceres på Hingeværket syd for Randers, hvor der findes lerforekomster der er optimale for produktet.Hinge

Leca® letklinker fremstilles af fed plastisk dansk ler. Produktionen er placeret ved råmaterialet i Hinge nær Randers, så transport undgås. Fra leret graves op i lergraven, til det færdige produkt ligger i poserne eller på lastbilen, gennemløber letklinkerne følgende steps: 

  1. I lergraven frasorteres store sten, inden leret føres til lerladen med transportbånd.
  2. I lerladen forbehandles og homogeniseres leret, inden det føres videre til æltning.
  3. Ved æltningen knuses småsten, og organisk materiale tilsættes for at forøge Leca® kornenes ekspansion under brændingen.
  4. I Leca® ovnens øverste del slås leret i småstykker under tørringen. I den nedre del af ovnen brændes de små lerklumper ved en temperatur på ca. 1100 °C til små korn, kaldet Leca® letklinker. Under brændingen fordamper alt organisk materiale, og derved dannes de mange små hulrum i Leca® letklinkerne.
  5. Efter afkøling opsigtes letklinkerne i en række basissorteringer, der sammensættes ved udlevering.