Radon

Det er lovpligtigt at radonsikre alt nybyggeri i Danmark. Tilbage i juli 2010 trådte Bygningsreglement BR10 i kraft, der var det første bygningsreglement der stillede krav til radonsikring af nybyggeri - og rådgivers hermed forbundne ansvar.