Luftrensning

Luftrensning_0.jpg

 

For høj lugtemission er et problem, som kan få alvorlige konsekvenser for en virksomheds drift. Problemet bunder i en kombination af for stor udledning af lugtstoffer og manglende rensningsforanstaltning. Ved brug af Leca® som fyldningsmateriale i et biofilter er det noget nær muligt at rense procesluften for lugtstoffer. 

 

For høj lugtemission er et problem, som kan få alvorlige konsekvenser for en virksomheds drift. Problemet bunder i en kombination af for stor udledning af lugtstoffer og manglende rensningsforanstaltning. Biologiske luftrensningsanlæg baseret på LECA som fyldningsmateriale kan afhjælpe dette problem. For opnåelse af bedst mulig rensningsgrad er det nemlig nødvendigt med et porøst filtermateriale, hvorigennem procesluften har mulighed for homogen passage. Derudover er det nødvendigt med et relativt stort overfladeareal for at have tilstrækkeligt med opvækst- og fasthæftningssteder for de essentielle mikroorganismer. LECA opfylder disse krav og har derudover de væsentlige fordele, at vedligeholdelsen er minimal og håndterbarheden er let.