17/02/2018
logo

Stabilitet

Leca® letklinker er perfekt egnet til at løse stabilitetsproblemer. 

Vis alle

Skråninger i ler er normalt stabile i korttidstilstanden.

Vandfyldte revner, tidligere skredflader, øget vandtryk og tillægsbelastninger er afgørende for ændring af skråningens stabilitet. 

Sikring af stabiliteten ved konstruktive tiltag som effektiv dræning eller aflastning med Leca® letfyld har ofte større betydning end nøjagtig bestemmelse af jordens styrkeparametre.

Hvis skråningen påføres tillægsbelastning, kan dennes effekt på skråningens stabilitet reduceres eller helt fjernes ved kompensationsfyldning med løse Leca®.

Eksisterende skråninger kan stabiliseres ved at udskifte en del af skråningsmaterialet med løse Leca® letklinker. Hermed øges sikkerheden mod skred.

Når Leca® letklinker anvendes til at øge stabiliteten, skal følgende parametre tages i betragtning:

  • Hvilken last kan underlaget klare uden risiko for stabilitetsbrud?
  • Hvilken sikkerhedsfaktor er nødvendig for konstruktionen?
  • Hvad er lastsituationen på konstruktionen?
  • Er der tidsrelaterede ændringer i de omstændigheder, der påvirker konstruktionen?  
  • Hvordan varierer grundvands spejlet?  
  • Er der en risiko for problemer med opdrift af Leca® letklinkerne?