05/07/2018
logo

Sætninger

Leca® letklinker til geoteknisk anvendelse har en densitet i tør tilstand på kun 15-20 % af traditionelle friktionsmaterialer. Dette betyder en lavere vægt og dermed en lavere belastning af undergrunden, hvilket reducerer risikoen for sætninger.

Når Leca® letklinker anvendes til at reducere sætninger, skal følgende parametre tages i betragtning:

  • Hvilken last kan underlaget klare uden risiko for sætninger?  
  • Hvor store sætninger kan accepteres?  
  • Hvor store differenssætninger kan tolereres? 
  • Over hvor lang tidshorisont skal sætningerne beregnes?  
  • Hvordan varierer grundvandsspejlet?  
  • Er der en risiko for problemer med opdrift af Leca® letklinkerne?

Se eksempler på, hvor Leca® letklinker kan anvendes til at forebygge eller udbedre sætninger i afsnittet 'Principløsning'. 

Under 'Konstruktionseksempler' kan du se, hvordan du beregner hvor stor en mængde jord der skal udskiftes med Leca® letklinker for at undgå sætninger.