05/07/2018
logo

Jordtryk

Leca® letklinker har en lav densitet sammenlignet med traditionelle fyldmaterialer. Det giver mindre jordtryk og dermed mulighed for slankere eller mere stabile konstruktioner og anlæg.

Leca® letklinker er perfekt egnet til løsning af problemer med jordtryk. Den lave vægt kan mindske jordtryk med op til 80 % sammenlignet med konventionelle fyldmaterialer. Dette kan reducere tværsnittet af de bærende konstruktioner og medføre betydelige omkostningsbesparelser.

Når der anvendes Leca® letklinker for at mindske jordtryk, skal følgende parametre tages i betragtning:

  • Er den eksisterende skråning stabil?  
  • Kan der opbygges vandtryk mod konstruktionen?  
  • Hvordan er belastningsforholdene oven på tilfyldningen?  
  • Er der tale om aktivt jordtryk eller passivt jordtryk?  
  • Hvordan påvirker grundvandsforholdene Leca® letklinkernes densitet på lang sigt?
  • Er der risiko for problemer med opdrift af Leca® letklinkerne?